Kalendarium

13 lutego 1981 roku w Bydgoszczy doszło do spotkania przedstawicieli trzech organizacji rolniczych, na którym zadecydowano o powołaniu Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”.

Na jej czele stanął Witold Hatka.

Więcej informacji:

www.encyklopedia-solidarnosci.pl/
Dokumenty władz NSZZ „Solidarność” 1981–1989, wstęp, wybór i oprac. J. Olaszek, Warszawa 2010
R. Terlecki, „Solidarność”. Dekada nadziei 1980–1989, Warszawa 2010
NSZZ „Solidarność” 1980–1989, tomy 2–7, Warszawa 2010

 

 

13 lutego 1985 roku funkcjonariusze SB zatrzymali w Gdańsku siedmiu działaczy podziemnej „Solidarności”. Aresztowano trzech z nich: Władysława Frasyniuka, Bogdana Lisa i Adama Michnika. Wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku zostali oni skazani na kary od 2,5 do 4,5 roku więzienia.

Więcej informacji:

www.encyklopedia-solidarnosci.pl/

Liczba wejść: 48006, od Data publikacji 11.02.2019