Kalendarium

14 lutego 1942 roku z rozkazu Naczelnego Wodza, gen. Władysława Sikorskiego Związek Walki Zbrojnej został przemianowany na Armię Krajową.

Na jej czele stanął gen. Stefan Rowecki „Grot”. AK była największą podziemną armią w okupowanej Europie.

Więcej informacji:

 

Teki Edukacyjne IPN, Polskie Państwo Podziemne w latach 1939–1941, Warszawa 2003
 

 

14 lutego 1945 roku powołano Biuro Odbudowy Stolicy, instytucję mającą zaplanować i koordynować odbudowę Warszawy ze zniszczeń wojennych. Oprócz wielu niewątpliwych zasług działania BOS doprowadziły m.in. do motywowanych ideologicznie niekorzystnych zmian urbanistycznych w centrum miasta.

Więcej informacji:

J. Kaliński, Gospodarka w PRL, Warszawa 2012
 

 

14 lutego 1946 r. podpisano polsko-brytyjską umowę o wysiedleniu Niemców z terytorium Polski do brytyjskiej strefy okupacyjnej w Niemczech. Do 1949 roku z tzw. Ziem Odzyskanych wysiedlono do radzieckiej i brytyjskiej strefy okupacyjnej ponad 2 mln Niemców.

Więcej informacji:

 

 

14 lutego 2008 roku zmarł gen. bryg. Antoni Heda ps. „Szary”, dowódca oddziałów partyzanckich ZWZ, AK i zbrojnego podziemia antykomunistycznego, więzień stalinowski, działacz „Solidarności”, internowany w stanie wojennym.

Więcej informacji:

www.encyklopedia-solidarnosci.pl/

„Zaplute karły reakcji...” Polskie podziemie niepodległościowe 1944–1956, red. A. Jaczyńska, M. Śladecka, R. Wnuk, S. Poleszak, Lublin 2008
Atlas polskiego podziemia niepodległościowego 1944–1956, red. R. Wnuk, S. Poleszak, A. Jaczyńska, M. Śladecka, Warszawa–Lublin 2007
 

 

14 lutego 1892 roku urodził się Tadeusz Pełczyński, generał, szef wywiadu i kontrwywiadu Sztabu Głównego WP, szef sztabu Komendy Głównej ZWZ-AK, zastępca komendanta głównego AK, uczestnik Powstania Warszawskiego, działacz emigracyjny i kombatancki.

Więcej informacji:

Teki Edukacyjne IPN, Polskie Państwo Podziemne w latach 1939–1941, Warszawa 2003
Powstanie Warszawskie. Fakty i mity, red. K. Krajewski i T. Łabuszewski, Warszawa, 2006
J.K. Zawodny, Powstanie Warszawskie w walce i dyplomacji, Warszawa 2005

Liczba wejść: 43769, od Data publikacji 12.02.2019