Kalendarium

15 lutego 1910 roku urodziła się Irena Sendlerowa, działaczka społeczna i konspiracyjna, szefowa Referatu Dziecięcego Rady Pomocy Żydom „Żegoty” Polskiego Państwa Podziemnego.

Po wojnie została uhonorowana tytułem Sprawiedliwa wśród Narodów Świata i Orderem Orła Białego.

Więcej informacji:

   

Zagłada Żydów na polskich terenach wcielonych do Rzeszy, red. A. Namysło, Warszawa 2008
Akcja Reinhardt. Zagłada Żydów w Generalnym Gubernatorstwie, red. D. Libionka, Warszawa 2004
Polacy i Żydzi pod okupacją niemiecką 1939–1945. Studia i materiały, red. A. Żbikowski, Warszawa 2006

 

 

W nocy z 15 na 16 lutego 1941 roku został przeprowadzony pierwszy zrzut cichociemnych – żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie przerzucanych drogą powietrzną do okupowanego kraju. Operacja nosiła kryptonim „Adolphus”. Wśród przerzuconych do okupowanej Polski w latach 1941-1944 byli m.in. Leopold Okulicki, Hieronim Dekutowski Zapora" oraz Eżbieta Zawacka Zo" - jedyna kobieta wśród cichociemnych.

Więcej informacji:

 

Teki Edukacyjne IPN, Polskie Państwo Podziemne w latach 1939–1941, Warszawa 2003
 

 

 

15 lutego 1951 roku Polska zawarła z ZSRR umowę o wymianie obszarów przygranicznych, w wyniku której Polska utraciła złoża węgla na Sokalszczyźnie oraz strategiczne połączenie kolejowe Rawa Ruska – Sokal.

Więcej informacji:

J. Kaliński, Gospodarka w PRL, Warszawa 2012
 

 

 

15 lutego 1971 roku władze PRL odwołały grudniowe podwyżki cen artykułów żywnościowych, będące bezpośrednią przyczyną wybuchu protestów robotniczych na Wybrzeżu w grudniu 1970 roku. Krwawo tłumione strajki pochłonęły wówczas kilkadziesiąt ofiar śmiertelnych.

Więcej informacji:

 

J. Kaliński, Gospodarka w PRL, Warszawa 2012

Liczba wejść: 55807, od Data publikacji 12.02.2019