Kalendarium

16 lutego 1981 roku w Warszawie przeprowadzono wspólną „grę sztabową” MON i MSW, podczas której testowano plany Sztabu Generalnego WP i MSW dotyczące wprowadzenia stanu wojennego.

Ustalono wówczas, że najlepszym momentem rozpoczęcia operacji jest noc z soboty na niedzielę.

Więcej informacji:

www.encyklopedia-solidarnosci.pl/
NSZZ „Solidarność” 1980–1989, tomy 2–7, Warszawa 2010
Stan wojenny w dokumentach władz PRL (1980-1983), wybór, wstęp i oprac. B. Kopka, G. Majchrzak, Warszawa 2001

Liczba wejść: 42192, od Data publikacji 13.02.2019