Kalendarium

17 lutego 1981 roku pod naciskiem strajków studenckich w całej Polsce władze zarejestrowały Niezależne Zrzeszenie Studentów.

Ostatecznym warunkiem legalizacji Związku było dodanie do jego statutu aneksu z zapisem o przestrzeganiu Konstytucji PRL. Największy i najdłuższy protest studencki miał miejsce w Łodzi – wzięło w nim udział 8 tys. osób, trwał 29 dni.

Więcej informacji:

   

 

www.encyklopedia-solidarnosci.pl/
NSZZ „Solidarność”1980–1989, tom 7, Warszawa 2010
Niezależne Zrzeszenie Studentów 1980–1989. Obrazy, koncepcja, wybór i oprac. J. Dutka, M. Zakrzewski, teksty wprowadzające do rozdz.: J. Szarek, Kraków 2010
Niezależne Zrzeszenie Studentów 1980-1981. Wybór dokumentów, wybór i oprac. K. Dworaczek, Warszawa 2012
PZPR a Solidarność 1980-1981. Tajne dokumenty Biura Politycznego, wstęp T. Kozłowski, Warszawa 2013

Liczba wejść: 42680, od Data publikacji 13.02.2019