Kalendarium

18 lutego 1982 roku w Warszawie podczas próby rozbrojenia przez członków organizacji konspiracyjnej Siły Zbrojne Polski Podziemnej został śmiertelnie postrzelony funkcjonariusz MO, Zdzisław Karos.

W sierpniu członkowie SZPP wraz z ks. Sylwestrem Zychem (znaleziono u niego broń, z której został postrzelony funkcjonariusz), stanęli przed sądem. Za śmiertelne postrzelenie milicjanta Robert Chechłacz został skazany na 25 lat więzienia. Ksiądz Sylwester Zych za przynależność do związku zbrojnego został skazany na 6 lat. Po zwolnieniu z więzienia kapłan otrzymywał pogróżki. W lipcu 1989 roku jego ciało znaleziono przy dworcu PKS w Krynicy Morskiej.

Więcej informacji:

Ksiądz Sylwester Zych (fot. AIPN) Zdjęcie ks. Sylwestra Zycha zatrzymanego w sprawie zabójstwa sierż. MO Zdzisława Karosa i oskarżonego o przywództwo nielegalnej organizacji i przechowywanie broni zabranej sierż. Karosowi, 23 lutego 1982 r. (fot. AIPN) Zdjęcie ks. Sylwestra Zycha zatrzymanego w sprawie zabójstwa sierż. MO Zdzisława Karosa i oskarżonego o przywództwo nielegalnej organizacji i przechowywanie broni zabranej sierż. Karosowi, 23 lutego 1982 r. (fot. AIPN) Postanowienie o przedstawieniu zarzutów ks. Sylwestrowi Zychowi, 5 marca 1982 r. (AIPN)
Rewizja prokuratora w sprawie wyroku ks. Zycha, 14 września 1982 r., s. 1 (AIPN) Rewizja prokuratora w sprawie wyroku ks. Zycha, 14 września 1982 r., s. 2 (AIPN) Rewizja prokuratora w sprawie wyroku ks. Zycha, 14 września 1982 r., s. 3 (AIPN) List prymasa Józefa Glempa do gen. Kiszczaka z prośbą o złagodzenie kary więzienia ks. Sylwestra Zycha, 14 lutego 1984 r., s. 1 (AIPN)
 
List prymasa Józefa Glempa do gen. Kiszczaka z prośbą o złagodzenie kary więzienia ks. Sylwestra Zycha, 14 lutego 1984 r., s. 2 (AIPN) List gen. Czesława Kiszczaka do prymasa Józefa Glempa w sprawie ks. Sylwestra Zycha, 1984 r., s. 1 (AIPN) List gen. Czesława Kiszczaka do prymasa Józefa Glempa w sprawie ks. Sylwestra Zycha, 1984 r., s. 2 (AIPN)

 

   

 

18 lutego 1895 roku urodził się Aleksander Krzyżanowski ps. „Wilk”, pułkownik WP, komendant Okręgu Wileńskiego AK, w 1944 roku aresztowany przez Sowietów. W 1948 roku po powrocie z niewoli został aresztowany przez bezpiekę. W 1951 roku zmarł na gruźlicę w szpitalu więziennym.

Więcej informacji:

Teki Edukacyjne IPN, Polskie Państwo Podziemne w latach 1939–1941, Warszawa 2003
 

 

 

18 lutego 1915 roku urodził się Bolesław Piasecki, polityk, prawnik i publicysta, przywódca Ruchu Narodowo-Radykalnego Falanga, uczestnik wojny obronnej Polski w 1939 roku, założyciel tajnej organizacji Konfederacja Narodu, żołnierz AK, twórca Stowarzyszenia „PAX”, członek Rady Państwa PRL.

Więcej informacji:

   

Władza w PRL. Ludzie i mechanizmy, red. K. Rokicki i R. Spałek, Warszawa 2011
Kościół katolicki w czasach komunistycznej dyktatury. Między bohaterstwem a agenturą. Studia i materiały, red. R. Terlecki i ks. J. Szczepaniak, Kraków 2007
J. Żaryn, Kościół w PRL, Warszawa 2004
 

 

 

18 lutego 1966 roku zmarł Stanisław Mackiewicz „Cat”, pisarz i publicysta, redaktor wileńskiego „Słowa”, członek Rady Narodowej RP, premier Rządu RP na Uchodźstwie (1954–1955), sygnatariusz Listu 34 przeciwko cenzurze i polityce kulturalnej władz PRL.

Więcej informacji:

   
 

Aparat bezpieczeństwa wobec emigracji politycznej i Polonii, red. R. Terlecki, Warszawa 2005

Liczba wejść: 42739, od Data publikacji 13.02.2019