Kalendarium

19 lutego 1943 roku Niemcy aresztowali w Warszawie Jana Piekałkiewicza, Delegata Rządu RP na Kraj.

Zmarł cztery miesiące później, po brutalnym śledztwie. Od kwietnia 1943 roku funkcję delegata pełnił Jan Stanisław Jankowski.

Więcej informacji:

S. Korboński, W imieniu Rzeczypospolitej..., Warszawa 2009
Polska 1939–1945. Straty osobowe i ofiary represji pod dwiema okupacjami, red. T. Szarota i W. Materski, Warszawa 2009
W. Grabowski, Polska Tajna Administracja Cywilna 1940–1945, Warszawa 2003

 

 

19 lutego 1987 roku zostały zniesione wszystkie sankcje gospodarcze nałożone na PRL przez Stany Zjednoczone za wprowadzenie stanu wojennego. Przywrócono m.in. klauzulę najwyższego uprzywilejowania w handlu oraz rządowe gwarancje kredytowe.

Więcej informacji:

J. Kaliński, Gospodarka w PRL, Warszawa 2012

 

 

19 lutego 1922 roku urodził się Władysław Bartoszewski, historyk, pisarz, publicysta, polityk, więzień obozu koncentracyjnego Auschwitz, żołnierz AK, członek Rady Pomocy Żydom „Żegota”, uczestnik Powstania Warszawskiego, więzień stalinowski, działacz opozycyjny w PRL, internowany w stanie wojennym, ambasador RP w Austrii, dwukrotny minister spraw zagranicznych RP, senator. Sprawiedliwy wśród Narodów Świata, Kustosz Pamięci Narodowej i kawaler Orderu Orła Białego.

Więcej informacji:

Liczba wejść: 48326, od Data publikacji 14.02.2019