Kalendarium

22 lutego 1947 roku Sejm Ustawodawczy uchwalił ustawę o amnestii. W rzeczywistości amnestia była podstępem, którego celem było ujawnienie, a następnie aresztowanie ukrywających się działaczy podziemia niepodległościowego i żołnierzy konspiracji.

Więcej informacji:

Ustawa z dnia 22 lutego 1947 r. o amnestii

„Zaplute karły reakcji...” Polskie podziemie niepodległościowe 1944–1956, red. A. Jaczyńska, M. Śladecka, R. Wnuk, S. Poleszak, Lublin 2008
Polskie podziemie niepodległościowe na tle konspiracji antykomunistycznych w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1944–1956, red. S. Poleszak, Warszawa–Lublin 2008
Koniec jałtańskich złudzeń. Sfałszowane wybory – 19 I 1947, red. M. Wenklar, Kraków 2007
Akcja „Wisła” 1947, red. W. Chudzik, Z. Gajowniczek, M. Majewski, J. Tucholski i inni, Warszawa–Kijów 2006
 

 

22 lutego 1947 roku zmarł Józef Kuraś ps. „Ogień”, żołnierz AK, dowódca „Błyskawicy” – największego po wojnie samodzielnego oddziału partyzanckiego na Podhalu. Dzień wcześniej podczas obławy na swoje zgrupowanie, nie widząc możliwości ucieczki, postrzelił się w głowę.

Więcej informacji:

M. Korkuć, Józef Kuraś „Ogień”. Podhalańska wojna 1939–1945, Kraków 2011
„Zaplute karły reakcji...” Polskie podziemie niepodległościowe 1944–1956, red. A. Jaczyńska, M. Śladecka, R. Wnuk, S. Poleszak, Lublin 2008
Atlas polskiego podziemia niepodległościowego 1944–1956, red. R. Wnuk, S. Poleszak, A. Jaczyńska, M. Śladecka, Warszawa–Lublin 2007
„Zwyczajny” resort. Studia o aparacie bezpieczeństwa 1944–1956, red. K. Krajewski i T. Łabuszewski, Warszawa 2005

 

 

22 lutego 1982 roku Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego (WRON) – najwyższy organ władzy w okresie stanu wojennego w PRL – zdecydowała o wznowieniu działalności związków i stowarzyszeń twórczych.

Więcej informacji:

 

 

22 lutego 1897 roku urodził się Karol Świerczewski ps. „Walter”, generał Armii Czerwonej i WP, działacz komunistyczny, żołnierz Armii Czerwonej w wojnie polsko-bolszewickiej, uczestnik wojny domowej w Hiszpanii, dowódca 1. Korpusu Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR i 2. Armii WP, członek m.in. KC PPR, wiceminister obrony narodowej. Współodpowiedzialny m.in. za represje i egzekucje na żołnierzach AK wcielonych do ludowego Wojska Polskiego.

Więcej informacji:

Liczba wejść: 48670, od Data publikacji 17.02.2019