Kalendarium

24 lutego 1953 roku w więzieniu mokotowskim w Warszawie wykonano wyrok śmierci na gen. Auguście Emilu Fieldorfie ps. „Nil”, dowódcy Kedywu Komendy Głównej AK i konspiracyjnej organizacji NIE, skazanym w sfingowanym procesie.

W 2006 roku prezydent Lech Kaczyński odznaczył pośmiertnie gen. Fieldorfa Orderem Orła Białego.

Więcej informacji:

Opisy powyższych dokumentów pochodzących z Archiwum IPN ukazują się przed kliknięciem w obrazek

   

Materiały Edukacyjne IPN, Generał August Emil Fieldorf „Nil”, wybór i oprac. W. Młynarczyk, M. Koszyńska, Warszawa 2009

K. Szwagrzyk, Prawnicy czasów bezprawia. Sędziowie i prokuratorzy wojskowi w Polsce 1944-1956, Kraków 2005
„Zwyczajny” resort. Studia o aparacie bezpieczeństwa 1944–1956, red. K. Krajewski i T. Łabuszewski, Warszawa 2005
Księga świadectw. Skazani na karę śmierci w czasach stalinowskich i ich losy, red. K. Madej, J. Żaryn i J. Żurek, Warszawa 2003
Przestępstwa sędziów i prokuratorów w Polsce 1944-1956, Warszawa 2000
M. Fieldorf, L. Zachuta, Generał August Emil Fieldorf 1895–1953, Warszawa 2013
 

 

 

W nocy z 23 na 24 lutego 1984 roku w Stalowej Woli został zamordowany przez tzw. nieznanych sprawców Zbigniew Tokarczyk, pracownik elektrowni, działacz opozycyjny w PRL, członek Konfederacji Polski Niepodległej i działacz NSZZ „Solidarność”, internowany w stanie wojennym. Pośmiertnie Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Więcej informacji:

 

 

 

24 lutego 2000 roku zmarł gen. Franciszek Kamiński, komendant główny Batalionów Chłopskich, szef I Oddziału Sztabu Komendy Głównej AK, działacz ruchu ludowego. Kawaler Orderu Orła Białego.

Więcej informacji:

Liczba wejść: 43647, od Data publikacji 19.02.2019