Kalendarium

25 lutego 1956 roku nowy przywódca ZSRR, Nikita Chruszczow, podczas XX Zjazdu KPZR w Moskwie wygłosił na zamkniętym posiedzeniu referat „O kulcie jednostki i jego następstwach",

w którym skrytykował Józefa Stalina i obarczył go winą za zbrodnie.

Więcej informacji:

A. Dziurok, M. Gałęzowski, Ł. Kamiński, F. Musiał, Od niepodległości do niepodległości. Historia Polski 1918–1989, Warszawa 2010
P. Sasanka, S. Stępień, Zimna wojna. Krótka historia podzielonego świata [album], Warszawa 2012

 

 

 

25 lutego 1989 roku w Jastrzębiu-Zdroju odbyło się pierwsze spotkanie Kongresu Opozycji Antyustrojowej – koalicji ugrupowań opozycyjnych przeciwnych kompromisowi Okrągłego Stołu. Jego celem było zniesienie władzy PZPR i doprowadzenie do całkowicie wolnych wyborów.

Więcej informacji:

Liczba wejść: 42992, od Data publikacji 20.02.2019