Kalendarium

26 lutego 1940 roku przedstawiciele Polskiej Partii Socjalistycznej-Wolność Równość Niepodległość, Stronnictwa Ludowego i Stronnictwa Narodowego utworzyli Polityczny Komitet Porozumiewawczy

– działający przy Związku Walki Zbrojnej zaczątek forum politycznego Polskiego Państwa Podziemnego.

Więcej informacji:

Teki Edukacyjne IPN, Polskie Państwo Podziemne w latach 1939–1941, Warszawa 2003
S. Korboński, W imieniu Rzeczypospolitej..., Warszawa 2009
W. Grabowski, Polska Tajna Administracja Cywilna 1940–1945, Warszawa 2003

Liczba wejść: 42169, od Data publikacji 21.02.2019