Kalendarium

27 lutego 1943 roku z niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz uciekli więźniowie pracujący w kuchni SS:

  • Budynek byłej kuchni SS, styczeń 2015 r. (fot. M. Foks)
    Budynek byłej kuchni SS, styczeń 2015 r. (fot. M. Foks)

Kazimierz Albin (nr obozowy 118), Adam Klus (nr obozowy 419), Tadeusz Klus (nr obozowy 416), Roman Lechner (nr obozowy 3505), Franciszek Roman (nr obozowy 5770), Bronisław Staszkiewicz (nr obozowy 1225) oraz Włodzimierz Turczyniak (nr obozowy 5829). Kazimierz Albin jest obecnie członkiem Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej.

Więcej informacji:

K. Albin, List gończy, Warszawa 1996
D. Czech, Kalendarium wydarzeń w KL Auschwitz, Oświęcim 1992
Auschwitz 1940-1945. Węzłowe zagadnienia z dziejów obozu, red. W. Długoborski, F. Piper, Oświęcim 1995
auschwitz.org
 


 

27 lutego 1949 roku w ramach kolektywizacji rolnictwa w wielkopolskim Barchlinie założono pierwszą w kraju Rolniczą Spółdzielnię Produkcyjną – polski odpowiednik sowieckiego kołchozu. Spółdzielnie produkcyjne tworzono przymusowo, łącząc grunty chłopskie i zmuszając rodziny włościańskie do wspólnego gospodarowania.

Więcej informacji:

J. Kaliński, Gospodarka w PRL, Warszawa 2012
 

 

 

27 lutego 1957 roku ukazał się pierwszy numer tygodnika społeczno-politycznego „Polityka”. Jako organ prasowy PZPR miał zastąpić „Po Prostu”. Redaktorem naczelnym nowego pisma został Stefan Żółkiewski.

Więcej informacji:

   
 

 

 

 

27 lutego 1997 roku zmarł Mieczysław Jagielski, ekonomista, działacz PZPR, członek Biura Politycznego, wiceminister, a następnie minister rolnictwa, wicepremier, przewodniczący delegacji partyjno-rządowej podczas negocjacji ze strajkującymi stoczniowcami w Gdańsku, w sierpniu 1980 roku.

Więcej informacji:

S. Krzyżanowska, W. Trębacz, Narodziny Solidarności. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy 1980–1981. Materiały edukacyjne dla nauczyciela i ucznia – wszystkie poziomy kształcenia, Wrocław 2011
M. Kruk, K. Pokwicka, K. Lisiecki, Gdański Sierpień '80, Gdańsk 2010

Liczba wejść: 66733, od Data publikacji 22.02.2019