Kalendarium

2 marca 1901 roku urodził się Stefan Korboński, prawnik, działacz ruchu ludowego, żołnierz ZWZ i AK, Delegat Rządu na Kraj, poseł na Sejm Ustawodawczy z ramienia Polskiego Stronnictwa Ludowego,

działacz niepodległościowy i emigracyjny, autor publikacji poświęconych AK i Polskiemu Państwu Podziemnemu. Sprawiedliwy wśród Narodów Świata i kawaler Orderu Orła Białego (pośmiertnie).

Więcej informacji:

Stefan Korboński 1901–1989, red. M. Ptasińska-Wójcik, Warszawa 2009
 

 

 

2 marca 1931 roku urodził się Michaił Gorbaczow. 1 października 1988 roku został przewodniczącym Prezydium Rady Najwyższej ZSRR, co zwiastowało złagodzenie reżimu: jako Sekretarz Generalny (od 1985 roku) Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego wprowadzał reformy systemu zmierzające do jego liberalizacji gospodarczej i politycznej (pierestrojka i głasnost’).

Więcej informacji:

 

 

 

2 marca 1950 roku w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego utworzono Biuro Specjalne, którego zadaniem było zapewnienie „czystości szeregów partii”. Prowadziło ono inwigilację członków PZPR, których podejrzewano o tzw. odchylenie prawicowo-nacjonalistyczne lub trockizm. Na czele Biura stanął płk Anatol Fejgin, a jego zastępcą został ppłk Józef Światło. W 1951 roku Biuro Specjalne przekształcono w Departament X MBP.

Więcej informacji:

 

 

„Zwyczajny” resort. Studia o aparacie bezpieczeństwa 1944–1956, red. K. Krajewski i T. Łabuszewski, Warszawa 2005
 

 

 

2 marca 1989 roku w Magdalence pod Warszawą odbyło się spotkanie przedstawicieli władz PRL i NSZZ Solidarność".

Więcej informacji:

 

P. Codogni, Wybory czerwcowe 1989 roku. U progu przemiany ustrojowej, Warszawa 2012

Liczba wejść: 42942, od Data publikacji 25.02.2019