Kalendarium

3 marca 1948 roku przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Warszawie rozpoczął się proces rotmistrza Witolda Pileckiego, jednego z największych polskich bohaterów II wojny światowej.

  • Pismo I. Zastępcy Prezesa Najwyższego Sądu Wojskowego dotyczące nieskorzystania przez Bolesława Bieruta z prawa łaski dla Witolda Pileckiego, 22 maja 1948 r. (1) [Archiwum IPN]
    Pismo I. Zastępcy Prezesa Najwyższego Sądu Wojskowego dotyczące nieskorzystania przez Bolesława Bieruta z prawa łaski dla Witolda Pileckiego, 22 maja 1948 r. (1) [Archiwum IPN]
  • Pismo I. Zastępcy Prezesa Najwyższego Sądu Wojskowego dotyczące nieskorzystania przez Bolesława Bieruta z prawa łaski dla Witolda Pileckiego, 22 maja 1948 r. (2) [Archiwum IPN]
    Pismo I. Zastępcy Prezesa Najwyższego Sądu Wojskowego dotyczące nieskorzystania przez Bolesława Bieruta z prawa łaski dla Witolda Pileckiego, 22 maja 1948 r. (2) [Archiwum IPN]
  • Protokół wykonania wyroku śmierci na rtm. Witoldzie Pileckim, 25 maja 1948 r. [Archiwum IPN]
    Protokół wykonania wyroku śmierci na rtm. Witoldzie Pileckim, 25 maja 1948 r. [Archiwum IPN]

Pilecki został fałszywie oskarżony m.in. o szpiegostwo i przygotowywanie zamachu na komunistycznych dygnitarzy.

Więcej informacji:

 
 

J. Pawłowicz, Rotmistrz Witold Pilecki 1901–1948, Warszawa 2008

 

 

3 marca 1875 roku urodził się Cyryl Ratajski, działacz niepodległościowy, polityk, prezydent Poznania, minister spraw wewnętrznych (1924–1925), Delegat Rządu na Kraj (1940–1942). Kawaler Orderu Orła Białego (pośmiertnie).

Więcej informacji:

Teki Edukacyjne IPN, Polskie Państwo Podziemne w latach 1939–1941, Warszawa 2003
Polska 1939–1945. Straty osobowe i ofiary represji pod dwiema okupacjami, red. T. Szarota i W. Materski, Warszawa 2009
W. Grabowski, Polska Tajna Administracja Cywilna 1940–1945, Warszawa 2003

 

 

3 marca 1934 roku urodził się Jacek Kuroń, działacz opozycyjny w PRL, współtwórca Komitetu Obrony Robotników, doradca Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność”, więzień polityczny,  uczestnik obrad Okrągłego Stołu, dwukrotny minister pracy i polityki społecznej, poseł na Sejm RP. Kawaler Orderu Orła Białego.

Więcej informacji:

www.encyklopedia-solidarnosci.pl/
NSZZ „Solidarność” 1980–1989, tomy 2 – 7, Warszawa 2010
J.J. Lipski, KOR – Komitet Obrony Robotników, Komitet Samoobrony Społecznej, wstęp A. Friszke, oprac. przypisów: G. Waligóra, J.T. Lipski, Warszawa 2006
P. Sasanka, Czerwiec 1976. Geneza – przebieg – konsekwencje, Warszawa 2006
 

 

 

3 marca 1941 roku szef Dystryktu Krakowskiego Otto von Waechter wydał rozporządzenie o utworzeniu w Krakowie „żydowskiej dzielnicy mieszkaniowej” (getta). Na obszarze, który przed wojną zamieszkiwało ok. 3 tys. osób, w marcu 1941 roku stłoczono ok. 17 tys. Żydów. Getto krakowskie było jednym z największych w Generalnym Gubernatorstwie.

Więcej informacji:

KRAKÓW. PLAC BOHATERÓW GETTA (fot. M. Foks)

Teki Edukacyjne IPN, Zagłada Żydów polskich w czasie II wojny światowej, Warszawa 2005
Zagłada Żydów na polskich terenach wcielonych do Rzeszy, red. A. Namysło, Warszawa 2008
Akcja Reinhardt. Zagłada Żydów w Generalnym Gubernatorstwie, red. D. Libionka, Warszawa 2004
Polacy i Żydzi pod okupacją niemiecką 1939–1945. Studia i materiały, red. A. Żbikowski, Warszawa 2006

Liczba wejść: 44088, od Data publikacji 26.02.2019