Kalendarium

4 marca 1941 roku na ziemiach polskich wcielonych do III Rzeszy wprowadzono niemiecką listę narodowościową, tzw. volkslistę.

Dzieliła ona ludzi na cztery kategorie w zależności od indywidualnych decyzji urzędników wydawanych na podstawie odpowiedzi udzielonych w ankiecie. Osoby zaliczone do grupy I i II otrzymały obywatelstwo Rzeszy automatycznie, a osoby przypisane do grupy III i IV mogły obywatelstwo otrzymać warunkowo.

Więcej informacji:

Teki Edukacyjne IPN, Polskie Państwo Podziemne w latach 1939–1941, Warszawa 2003
S. Korboński, W imieniu Rzeczypospolitej..., Warszawa 2009
W. Grabowski, Polska Tajna Administracja Cywilna 1940–1945, Warszawa 2003

 

 

4 marca 1998 roku zmarł Adam Bień, prawnik, działacz ruchu ludowego, I zastępca Delegata Rządu RP na Kraj. W 1945 roku wraz z innymi członkami Polskiego Państwa Podziemnego został aresztowany przez NKWD i skazany na 5 lat więzienia w tzw. procesie szesnastu.

Więcej informacji:

S. Korboński, W imieniu Rzeczypospolitej..., Warszawa 2009
W. Grabowski, Polska Tajna Administracja Cywilna 1940–1945, Warszawa 2003

Liczba wejść: 42971, od Data publikacji 27.02.2019