Kalendarium

5 marca 1940 roku władze ZSRR podjęły decyzję o zamordowaniu 14 700 polskich jeńców przebywających w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku oraz tysięcy obywateli polskich

więzionych na terenie okupowanych wschodnich województw RP.

Więcej informacji:

 

 

 

5 marca 1983 roku wskutek pobicia przez funkcjonariuszy MO zmarł Jan Ziółkowski, członek NSZZ „Solidarność” i współpracownik Komitetu Budowy Pomnika Ofiar Czerwca ’56. Do pobicia doszło podczas przesłuchania w V Komendzie MO w Poznaniu.

Więcej informacji:

 

 

 

5 marca 1953 roku zmarł Józef Stalin, dyktator ZSRR, jeden z największych zbrodniarzy XX wieku. Zawierając sojusz z III Rzeszą w 1939 roku, przyczynił się do wybuchu II wojny światowej. Jego śmierć zapoczątkowała proces „odwilży” w bloku wschodnim.

Więcej informacji:

Liczba wejść: 47505, od Data publikacji 28.02.2019