Kalendarium

7 marca 1909 roku urodził się Ryszard Siwiec, żołnierz AK, filozof, księgowy, który 8 września 1968 roku na Stadionie Dziesięciolecia dokonał samospalenia w proteście przeciwko agresji wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację.

Więcej informacji:

   

P. Blażek, Ryszard Siwiec 1909-1968 (+ DVD), Warszawa 2010

 

 

7 marca 1911 roku urodził się Stefan Kisielewski, pisarz, felietonista, kompozytor, poseł na Sejm PRL z ramienia koła poselskiego Znak (1957–1965). Obnażał absurdy PRL, po skrytykowaniu cenzury w 1968 roku został pobity przez „nieznanych sprawców”.

Więcej informacji:

Artyści a Służba Bezpieczeństwa. Aparat bezpieczeństwa wobec środowisk twórczych, red. R. Klementowski, S. Ligarski, Wrocław 2008
K. Rokicki, Literaci. Relacje między literatami a władzami PRL w latach 1956–1970, Warszawa 2011
Kościół i kultura niezależna, red. B. Tracz, Katowice 2011
B. Tracz, R. Ciupa, Kultura niezależna w Kościele, Katowice 2011

 

 

7 marca 1923 roku urodził się Jan Rodowicz „Anoda”, harcerz, żołnierz Szarych Szeregów i AK, uczestnik Powstania Warszawskiego.  24 grudnia 1948 roku został aresztowany przez funkcjonariuszy UB. Po dwóch tygodniach brutalnego śledztwa zmarł w niewyjaśnionych okolicznościach.

Więcej informacji:

J.K. Zawodny, Powstanie Warszawskie w walce i dyplomacji, Warszawa 2005
Aresztowane powstanie, wybór i red. nauk. J. Sawicki, wstęp B. Gronek, Warszawa 2004

 

 

7 marca 1941 roku przy ul. Mazowieckiej w Warszawie, wykonując wyrok śmierci za współpracę z okupantem, zatrzelono Igo Syma, aktora, agenta niemieckiego, współtwórcę antypolskiego filmu „Heimkehr” („Powrót do ojczyzny”), opowiadającego o rzekomych prześladowaniach mniejszości niemieckiej w przedwojennej Polsce.

Więcej informacji:

 

 

7 marca 1945 roku w Milanówku pod Warszawą przypadkiem został aresztowany przez NKWD gen. August Emil Fieldorf „Nil”, dowódca Kedywu Komendy Głównej AK i konspiracyjnej organizacji „Nie”. Nierozpoznany trafił na 2,5 roku do łagrów w ZSRR. Powodem zsyłki było oskarżenie o spekulację – podczas zatrzymania przy Fieldorfie znaleziono większe ilości kawy, papierosów i dolarów.

Więcej informacji:

  

Materiały Edukacyjne IPN, Generał August Emil Fieldorf „Nil”, wybór i oprac. W. Młynarczyk, M. Koszyńska, Warszawa 2009
K. Szwagrzyk, Prawnicy czasów bezprawia. Sędziowie i prokuratorzy wojskowi w Polsce 1944-1956, Kraków 2005
„Zwyczajny” resort. Studia o aparacie bezpieczeństwa 1944–1956, red. K. Krajewski i T. Łabuszewski, Warszawa 2005
Księga świadectw. Skazani na karę śmierci w czasach stalinowskich i ich losy, red. K. Madej, J. Żaryn i J. Żurek, Warszawa 2003
Przestępstwa sędziów i prokuratorów w Polsce 1944-1956, Warszawa 2000
 

 

 

7 marca 1949 r. w więzieniu MBP na warszawskim Mokotowie władze komunistyczne wykonały wyrok śmierci na majorze Hieronimie Dekutowskim ps. Zapora – jednym z legendarnych bohaterów walk o niepodległość, żołnierzu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, cichociemnym, dowódcy oddziałów partyzanckich walczących z Niemcami i przejmującymi władzę w Polsce komunistami.

Więcej informacji:

   

 

 

 

7 marca 1950 roku Sejm Ustawodawczy uchwalił ustawę o planowym zatrudnieniu absolwentów szkół średnich i wyższych, wprowadzającą w Polsce tzw. nakaz pracy. Obligował on osoby kończące szkoły do podejmowania pracy we wskazanych zakładach.

Więcej informacji:

J. Kaliński, Gospodarka w PRL, Warszawa 2012
 

 

 

7 marca 1953 roku dla uczczenia pamięci zmarłego Józefa Stalina Katowice zostały przemianowane na Stalinogród, a województwo katowickie – na województwo stalinogrodzkie. Historyczne nazwy przywrócono w 1956 roku, po ogłoszeniu krytyki kultu jednostki i stalinizmu.

Więcej informacji:

Liczba wejść: 41483, od Data publikacji 02.03.2019