Kalendarium

8 marca 1940 roku w III Rzeszy wprowadzono obowiązek noszenia przez polskich robotników przymusowych oznaczenia z literą „P”, wskazującego na narodowość.

Więcej informacji:

   
   
   
   

S. Korboński, W imieniu Rzeczypospolitej..., Warszawa 2009

 

 

8 marca 1953 roku władze PRL zawiesiły wydawanie katolickiego „Tygodnika Powszechnego”. Powodem zamknięcia pisma była odmowa opublikowania na jego łamach nekrologu Józefa Stalina. Wydawanie pisma wznowiono w 1956 roku po ogłoszeniu krytyki kultu jednostki i stalinizmu.

Więcej informacji:


Kościół i kultura niezależna, red. B. Tracz, Katowice 2011
B. Tracz, R. Ciupa, Kultura niezależna w Kościele, Katowice 2011
 

 

8 marca 1968 roku w związku ze zdjęciem ze sceny „Dziadów” Adama Mickiewicza oraz szykanami wobec osób protestujących przeciwko temu, na dziedzińcu Uniwersytetu Warszawskiego odbył się wiec studencki przeciw cenzurze i polityce kulturalnej władz PRL. Stłumienie go przez aktyw robotniczy i milicję zapoczątkowało tzw. wydarzenia marcowe.

Więcej informacji:

 
 
   
   
   
   
   
   
   

Marzec 1968 w dokumentach MSW, red. nauk. F. Dąbrowski, P. Gontarczyk, P. Tomasik, Warszawa 2009

Liczba wejść: 43696, od Data publikacji 03.03.2019