Kalendarium

11 marca 1947 roku przed Najwyższym Trybunałem Narodowym w Warszawie rozpoczął się proces Rudolfa Hößa, założyciela i pierwszego komendanta niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz.

2 kwietnia otrzymał on karę śmierci. Wyrok wykonano dwa tygodnie później na terenie byłego obozu macierzystego (Auschwitz I). Był to największy proces o masową eksterminację – szacuje się, że w KL Auschwitz zginęło 1,1-1,5 mln ludzi.

Więcej informacji:

   
   

Teki Edukacyjne IPN, Zagłada Żydów polskich w czasie II wojny światowej, Warszawa 2005
Zagłada Żydów na polskich terenach wcielonych do Rzeszy, red. A. Namysło, Warszawa 2008
Akcja Reinhardt. Zagłada Żydów w Generalnym Gubernatorstwie, red. D. Libionka, Warszawa 2004
Polacy i Żydzi pod okupacją niemiecką 1939–1945. Studia i materiały, red. A. Żbikowski, Warszawa 2006

 

 

11 marca 1968 roku posłowie koła poselskiego „Znak”: Konstanty Łubieński, Tadeusz Mazowiecki, Stanisław Stomma, Janusz Zabłocki i Jerzy Zawieyski złożyli w sejmie interpelację w sprawie brutalnej interwencji milicji oraz ORMO podczas wystąpień studenckich w dniach 8-9 marca. Spotkała się ona z ostrą krytyką władz PZPR.

11 marca 1968 roku Stefan Kisielewski został pobity przez „nieznanych sprawców”. Tego dnia w mieszkaniu Stanisława Stommy miał omówić interpelację posłów koła poselskiego „Znak” złożoną w sejmie w sprawie „wydarzeń marcowych”.

Więcej informacji:

 
 

Marzec 1968 w dokumentach MSW, red. nauk. F. Dąbrowski, P. Gontarczyk, P. Tomasik, Warszawa 2009

Liczba wejść: 43614, od Data publikacji 06.03.2019