Kalendarium

12 marca 1910 roku urodził się Zygmunt Szendzielarz „Łupaszka”, oficer WP, dowódca 5. Wileńskiej Brygady AK, jeden z najsłynniejszych dowódców zbrojnego podziemia antykomunistycznego po wojnie.

 • Zygmunt Szendzielarz „Łupaszka” (AIPN)
  Zygmunt Szendzielarz „Łupaszka” (AIPN)
 • Lidia Lwow ps. „Lala" i Zygmunt Szendzielarz ps. „Łupaszka" pozują do zdjęcia w strojach góralskich. 1948 r. (AIPN)
  Lidia Lwow ps. „Lala" i Zygmunt Szendzielarz ps. „Łupaszka" pozują do zdjęcia w strojach góralskich. 1948 r. (AIPN)
 • „Łupaszka” z Wacławem Beynarem „Orszakiem" (po lewej) i por. Jerzym Jezierskim „Stefanem”. (AIPN)
  „Łupaszka” z Wacławem Beynarem „Orszakiem" (po lewej) i por. Jerzym Jezierskim „Stefanem”. (AIPN)
 • Zygmunt Szendzielarz. Zdjęcie sygnalityczne wykonane w MBP w 1948 r. (AIPN)
  Zygmunt Szendzielarz. Zdjęcie sygnalityczne wykonane w MBP w 1948 r. (AIPN)
 • Protokół wykonania kary śmierci wobec Zygmunta Szendzielarza. (AIPN)
  Protokół wykonania kary śmierci wobec Zygmunta Szendzielarza. (AIPN)
 • Sierpień 2013 r. Lidia Lwow-Eberle, ps. „Lala” odebrała świadectwo identyfikacyjne majora Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”. (fot. P. Życieński)
  Sierpień 2013 r. Lidia Lwow-Eberle, ps. „Lala” odebrała świadectwo identyfikacyjne majora Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”. (fot. P. Życieński)
 • Józef Wiącek
  Józef Wiącek

Z wyroku Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie został stracony 8 lutego 1951 roku.

Więcej informacji:

 

 

P. Niwiński, „Za świętą sprawę”. Szlakiem żołnierzy 5. Wileńskiej Brygady AK mjr. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”, współpraca: Ł. Borkowski, P. Malinowski, Gdańsk 2011
„Zaplute karły reakcji...” Polskie podziemie niepodległościowe 1944–1956, red. A. Jaczyńska, M. Śladecka, R. Wnuk, S. Poleszak, Lublin 2008
Atlas polskiego podziemia niepodległościowego 1944–1956, red. R. Wnuk, S. Poleszak, A. Jaczyńska, M. Śladecka, Warszawa–Lublin 2007
K. Szwagrzyk, Prawnicy czasów bezprawia. Sędziowie i prokuratorzy wojskowi w Polsce 1944-1956, Kraków 2005
„Zwyczajny” resort. Studia o aparacie bezpieczeństwa 1944–1956, red. K. Krajewski i T. Łabuszewski, Warszawa 2005
Księga świadectw. Skazani na karę śmierci w czasach stalinowskich i ich losy, red. K. Madej, J. Żaryn i J. Żurek, Warszawa 2003
Przestępstwa sędziów i prokuratorów w Polsce 1944-1956, Warszawa 2000
 

 

 

12 marca 1943 roku oddział partyzancki „Jędrusie” przy wsparciu żołnierzy AK przeprowadził brawurową akcję rozbicia niemieckiego więzienia w Opatowie i uwolnienia około 80 więźniów. Na czele kilkunastoosobowego oddziału „Jędrusiów” stał Józef Wiącek ps. „Sowa”.

Więcej informacji:

 

 

 

12 marca 1956 roku w Moskwie, tuż po zakończeniu XX Zjazdu KPZR, podczas którego ogłoszono krytykę Józefa Stalina, zmarł w niewyjaśnionych okolicznościach I sekretarz KC PZPR Bolesław Bierut.

Więcej informacji:

Władza w PRL. Ludzie i mechanizmy, red. K. Rokicki i R. Spałek, Warszawa 2011

Liczba wejść: 46169, od Data publikacji 07.03.2019