Kalendarium

13 marca 1943 roku Niemcy rozpoczęli likwidację krakowskiego getta, założonego przez nich w 1941 roku. W ciągu dwóch dni zamordowali ok. 2 tys. Żydów, a ok. 8 tys. uznanych za zdolnych do pracy przeprowadzili do obozu ZAL Plaszow.

Więcej informacji:

Teki Edukacyjne IPN, Zagłada Żydów polskich w czasie II wojny światowej, Warszawa 2005
Zagłada Żydów na polskich terenach wcielonych do Rzeszy, red. A. Namysło, Warszawa 2008
Akcja Reinhardt. Zagłada Żydów w Generalnym Gubernatorstwie, red. D. Libionka, Warszawa 2004
Polacy i Żydzi pod okupacją niemiecką 1939–1945. Studia i materiały, red. A. Żbikowski, Warszawa 2006
 

 

13 marca 1953 roku w sowieckim więzieniu zmarł w niewyjaśnionych okolicznościach Delegat Rządu RP na Kraj Jan Stanisław Jankowski. W 1945 roku został aresztowany przez NKWD, wywieziony do Moskwy i skazany na 8 lat pozbawienia wolności w tzw. procesie szesnastu.

Więcej informacji:

S. Korboński, W imieniu Rzeczypospolitej..., Warszawa 2009
Polska 1939–1945. Straty osobowe i ofiary represji pod dwiema okupacjami, red. T. Szarota i W. Materski, Warszawa 2009
W. Grabowski, Polska Tajna Administracja Cywilna 1940–1945, Warszawa 2003
 

 

13 marca 1954 roku w Warszawie powstał Studencki Teatr Satyryków (STS) – jedna z najsłynniejszych częściowo niezależnych scen kabaretowych okresu PRL. Współpracowali z nią m.in. Agnieszka Osiecka i Stanisław Tym. Pierwsze przedstawienie STS odbyło się 2 maja 1954 roku.

Więcej informacji:

 

Liczba wejść: 44892, od Data publikacji 08.03.2019