Kalendarium

14 marca 1943 roku Niemcy zakończyli likwidację krakowskiego getta, założonego przez nich w 1941 roku. W ciągu dwóch dni zamordowali ok. 2 tys. Żydów, a ok. 8 tys. uznanych za zdolnych do pracy przeprowadzili do obozu ZAL Plaszow.

Więcej informacji:

Teki Edukacyjne IPN, Zagłada Żydów polskich w czasie II wojny światowej, Warszawa 2005
Zagłada Żydów na polskich terenach wcielonych do Rzeszy, red. A. Namysło, Warszawa 2008
Akcja Reinhardt. Zagłada Żydów w Generalnym Gubernatorstwie, red. D. Libionka, Warszawa 2004
Polacy i Żydzi pod okupacją niemiecką 1939–1945. Studia i materiały, red. A. Żbikowski, Warszawa 2006

 

 

14 marca 1964 roku Antoni Słonimski złożył w kancelarii premiera podpisany przez 34 czołowych polskich twórców i intelektualistów protest przeciwko polityce kulturalnej władz, tzw. List 34. Był to pierwszy publiczny sprzeciw środowisk inteligenckich w historii PRL.

Więcej informacji:

   

 

K. Rokicki, Literaci. Relacje między literatami a władzami PRL w latach 1956–1970, Warszawa 2011
Marzec 1968 w dokumentach MSW, t. I: Niepokorni, red. naukowa i wstęp F. Dąbrowski, P. Gontarczyk i P. Tomasik, Warszawa 2008

Liczba wejść: 43970, od Data publikacji 09.03.2019