Kalendarium

15 marca 1944 roku Rada Jedności Narodowej, polityczna reprezentacja Polskiego Państwa Podziemnego, swego rodzaju podziemny parlament, opublikowała deklarację programową „O co walczy naród polski”,

  • Pismo I. Zastępcy Prezesa Najwyższego Sądu Wojskowego dotyczące nieskorzystania przez Bolesława Bieruta z prawa łaski dla Witolda Pileckiego, 22 maja 1948 r. (1)
    Pismo I. Zastępcy Prezesa Najwyższego Sądu Wojskowego dotyczące nieskorzystania przez Bolesława Bieruta z prawa łaski dla Witolda Pileckiego, 22 maja 1948 r. (1)
  • Pismo I. Zastępcy Prezesa Najwyższego Sądu Wojskowego dotyczące nieskorzystania przez Bolesława Bieruta z prawa łaski dla Witolda Pileckiego, 22 maja 1948 r. (2)
    Pismo I. Zastępcy Prezesa Najwyższego Sądu Wojskowego dotyczące nieskorzystania przez Bolesława Bieruta z prawa łaski dla Witolda Pileckiego, 22 maja 1948 r. (2)
  • Protokół wykonania wyroku śmierci na rtm. Witoldzie Pileckim, 25 maja 1948 r.
    Protokół wykonania wyroku śmierci na rtm. Witoldzie Pileckim, 25 maja 1948 r.

w której zapowiadała budowę demokratycznej Polski związanej sojuszem z aliantami zachodnimi i utrzymującej dobre stosunki z ZSRR – pod warunkiem respektowania niepodległości i przedwojennych granic Rzeczypospolitej.

Więcej informacji:

Administracja cywilna Polskiego Państwa Podziemnego i jej funkcja w okresie powstania warszawskiego, red. J. Czaputowicz, Warszawa 2011
S. Korboński, W imieniu Rzeczypospolitej..., Warszawa 2009
Polska 1939–1945. Straty osobowe i ofiary represji pod dwiema okupacjami, red. T. Szarota i W. Materski, Warszawa 2009
W. Grabowski, Polska Tajna Administracja Cywilna 1940–1945, Warszawa 2003

 

 

15 marca 1948 roku Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie skazał rotmistrza Witolda Pileckiego, jednego z największych polskich bohaterów II wojny światowej, na karę śmierci. Pilecki został fałszywie oskarżony m.in. o szpiegostwo i przygotowywanie zamachu na komunistycznych dygnitarzy.

Więcej informacji:

 

J. Pawłowicz, Rotmistrz Witold Pilecki 1901–1948, Warszawa 2008

 

 

15 marca 1968 roku w Gdańsku odbyła się największa w kraju demonstracja doby tzw. wydarzeń marcowych. Udział w niej wzięło 20 tys. studentów, robotników i innych mieszkańców miasta. Zakończyła ją brutalna, trwającą 5 godzin, interwencja milicji i ORMO.

Więcej informacji:

   

Marzec 1968 w dokumentach MSW, red. nauk. F. Dąbrowski, P. Gontarczyk, P. Tomasik, Warszawa 2009
 

 

15 marca 1978 roku zmarł Aleksander Kamiński, pedagog, harcmistrz, pisarz, żołnierz AK, współtwórca Szarych Szeregów, założyciel i komendant główny Organizacji Małego Sabotażu „Wawer”, autor m.in. „Kamieni na szaniec”, przewodniczący Naczelnej Rady Harcerskiej.

Więcej informacji:

Teki Edukacyjne IPN, Polskie Państwo Podziemne w latach 1939–1941, Warszawa 2003

Liczba wejść: 42502, od Data publikacji 10.03.2019