Kalendarium

19 marca 1981 roku milicja i SB siłą usunęły z sali obrad Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy delegację „Solidarności”.

W wyniku tej interwencji Jan Rulewski, Michał Bartoszcze i Mariusz Łabentowicz trafili do szpitala. Wywołało to napięcie w całym kraju i spowodowało ogłoszenie przez NSZZ gotowości strajkowej (tzw. Kryzys Bydgoski).

Więcej informacji:

   

www.encyklopedia-solidarnosci.pl/
R. Terlecki, „Solidarność”. Dekada nadziei 1980–1989, Warszawa 2010
NSZZ „Solidarność” 1980–1989, tomy 2–7, Warszawa 2010
Bydgoski Marzec 1981, oprac. R. Gajos, Bydgoszcz–Gdańsk 2009
 

 

 

19 marca 1909 roku urodziła się Elżbieta Zawacka „Zo”, pedagog, żołnierz AK, generał WP, jedyna kobieta w szeregach cichociemnych, odznaczona Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari i pięciokrotnie Krzyżem Walecznych, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Kustosz Pamięci Narodowej.

Więcej informacji:

 

 

 

19 marca 1920 roku Józef Piłsudski przyjął stopień Pierwszego Marszałka Polski. Uroczystość wręczenia buławy marszałkowskiej odbyła się na placu Zamkowym w Warszawie w listopadzie tego samego roku – już po zwycięstwie w wojnie z bolszewikami.

Więcej informacji:

 

 

 

19 marca 1946 roku Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie wydał siedem wyroków śmierci w procesie 23 żołnierzy lubelskiego Pogotowia Akcji Specjalnej Narodowych Sił Zbrojnych oskarżonych o pacyfikację wsi Wierzchowiny, w której zginęło około 200 osób.

Więcej informacji:

„Zaplute karły reakcji...” Polskie podziemie niepodległościowe 1944–1956, red. A. Jaczyńska, M. Śladecka, R. Wnuk, S. Poleszak, Lublin 2008
Atlas polskiego podziemia niepodległościowego 1944–1956, red. R. Wnuk, S. Poleszak, A. Jaczyńska, M. Śladecka, Warszawa–Lublin 2007
K. Szwagrzyk, Prawnicy czasów bezprawia. Sędziowie i prokuratorzy wojskowi w Polsce 1944-1956, Kraków 2005
„Zwyczajny” resort. Studia o aparacie bezpieczeństwa 1944–1956, red. K. Krajewski i T. Łabuszewski, Warszawa 2005
Księga świadectw. Skazani na karę śmierci w czasach stalinowskich i ich losy, red. K. Madej, J. Żaryn i J. Żurek, Warszawa 2003
G. Jakubowski, Sądownictwo powszechne w Polsce w latach 1944-1950, Warszawa 2002
Przestępstwa sędziów i prokuratorów w Polsce 1944-1956, Warszawa 2000

 

 

 

19 marca 1968 roku na wiecu aktywu PZPR w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie I sekretarz KC PZPR, Władysław Gomułka wygłosił przemówienie, w którym winą za tzw. wydarzenia marcowe obarczył obywateli pochodzenia żydowskiego. W efekcie kampanii „antysyjonistycznej” w latach 1968–1969 z Polski wyjechało ok. 13 tys. Żydów i osób pochodzenia żydowskiego.

Więcej informacji:

   

Marzec 1968 w dokumentach MSW, red. nauk. F. Dąbrowski, P. Gontarczyk, P. Tomasik, Warszawa 2009
 

 

 

19 marca 1985 roku na emigracji zmarł Leopold Tyrmand, pisarz, dziennikarz, publicysta. Autor m.in. „Dziennika 1954”, „Złego” oraz „Życia towarzyskiego i uczuciowego”.

Więcej informacji:

 

K. Rokicki, Literaci. Relacje między literatami a władzami PRL w latach 1956–1970, Warszawa 2011

Liczba wejść: 54243, od Data publikacji 14.03.2019