Kalendarium

20 marca 1895 roku urodził się August Emil Fieldorf, generał WP, dowódca Kedywu Komendy Głównej AK i konspiracyjnej organizacji NIE,

w sfingowanym procesie skazany na karę śmierci, stracony 24 lutego 1953 roku w więzieniu mokotowskim w Warszawie. Kawaler Orderu Orła Białego (pośmiertnie).

Więcej informacji:

Opisy powyższych dokumentów ukazują się przed kliknięciem w obrazek

Materiały Edukacyjne IPN, Generał August Emil Fieldorf „Nil”, wybór i oprac. W. Młynarczyk, M. Koszyńska, Warszawa 2009
K. Szwagrzyk, Prawnicy czasów bezprawia. Sędziowie i prokuratorzy wojskowi w Polsce 1944-1956, Kraków 2005
„Zwyczajny” resort. Studia o aparacie bezpieczeństwa 1944–1956, red. K. Krajewski i T. Łabuszewski, Warszawa 2005
Księga świadectw. Skazani na karę śmierci w czasach stalinowskich i ich losy, red. K. Madej, J. Żaryn i J. Żurek, Warszawa 2003
Przestępstwa sędziów i prokuratorów w Polsce 1944-1956, Warszawa 2000
 

 

 

20 marca 1942 roku na murach Warszawy po raz pierwszy pojawił się znak Polski Walczącej. Symbol w kształcie kotwicy został wybrany spośród propozycji zgłoszonych na konspiracyjny konkurs ogłoszony przez Komendę Główną AK. Autorką zwycięskiego projektu była najprawdopodobniej instruktorka harcerska, Anna Smoleńska, ps. „Hania”.

Więcej informacji:

S. Korboński, W imieniu Rzeczypospolitej..., Warszawa 2009
 

 

 

20 marca 1950 roku Sejm PRL przyjął ustawę o terenowych organach jednolitej władzy państwowej, która zlikwidowała samorząd terytorialny w Polsce, a w jego miejsce wprowadziła wzorowany na ZSRR system rad narodowych.

Więcej informacji:

Władza w PRL. Ludzie i mechanizmy, red. K. Rokicki i R. Spałek, Warszawa 2011

 

 

 

20 marca 1957 roku w Fabryce Samochodów Osobowych w Warszawie rozpoczęto seryjną produkcję Syreny (model 100), pierwszego powojennego samochodu całkowicie polskiej konstrukcji. Prace nad nią trwały pięć lat, a prototyp zaprezentowano po raz pierwszy w 1955 roku na Międzynarodowych Targach Poznańskich.

Więcej informacji:

J. Kaliński, Gospodarka w PRL, Warszawa 2012
 

 

 

20 marca 1982 roku po wprowadzeniu stanu wojennego władze komunistyczne rozwiązały Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich. W jego miejsce dzień później powołano prorządowe Stowarzyszenie Dziennikarzy PRL.

Więcej informacji:

Liczba wejść: 42682, od Data publikacji 15.03.2019