Kalendarium

22 marca 1925 roku urodziła się Halina Mikołajska, aktorka, działaczka opozycyjna w PRL, członkini Komitetu Obrony Robotników i Komitetu Samoobrony Społecznej KOR, internowana w stanie wojennym.

Więcej informacji:

J.J. Lipski, KOR – Komitet Obrony Robotników, Komitet Samoobrony Społecznej, wstęp A. Friszke, oprac. przypisów: G. Waligóra, J. T. Lipski, Warszawa 2006
 

 

 

22 marca 1957 roku urodził się Jacek Kaczmarski, muzyk, poeta, jeden z najpopularniejszych bardów opozycyjnych w PRL, autor m.in. piosenki pt. „Mury” – nieoficjalnego hymnu „Solidarności” i symbolu walki z komunizmem, pracownik Sekcji Polskiej Radia Wolna Europa. Zmarł 10 kwietnia 2004 roku.

Więcej informacji:

www.encyklopedia-solidarnosci.pl/
Pokolenie '80. Niezależna twórczość młodych w latach 1980–89. Katalog wystawy według koncepcji Tadeusza Boruty, Kraków 2010
 

 

 

22 marca 1984 roku na granicy PRL został zatrzymany francuski związkowiec Jacky Challot. W jego samochodzie celnicy znaleźli m.in. siedem powielaczy i materiały drukarskie dla Niezależnej Oficyny Wydawniczej NOWa. Skazano go na dwa lata więzienia.

Więcej informacji:

Obieg NOW-ej, wybór i opracowanie Łukasz Bertram, Warszawa 2013
J. Błażejowska, Papierowa rewolucja. Z dziejów drugiego obiegu wydawniczego w Polsce 1976–1989/1990, Warszawa 2010

Liczba wejść: 42295, od Data publikacji 17.03.2019