Kalendarium

23 marca 1981 roku w Bydgoszczy rozpoczęły się obrady Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ „Solidarność”.

Powodem ich zwołania było pobicie działaczy „Solidarności”, którzy 19 marca przybyli do budynku Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy na zaproszenie tamtejszych władz.

Więcej informacji:

   

www.encyklopedia-solidarnosci.pl/
K. Osiński, P. Rybarczyk, Kryzys bydgoski 1981. Przyczyny, przebieg, konsekwencje, t. I: Monografia, Bydgoszcz 2013
R. Terlecki, „Solidarność”. Dekada nadziei 1980–1989, Warszawa 2010
NSZZ „Solidarność” 1980–1989, tomy 2–7, Warszawa 2010
Bydgoski Marzec 1981, oprac. R. Gajos, Bydgoszcz–Gdańsk 2009

 

 

23 marca 1939 utworzono Armię „Łódź”, do jednostek zaczęli zgłaszać się pierwsi rezerwiści. Dowódcą armii mianowano gen. dyw. Juliusza Rómmla (1881—1967).

Więcej informacji:

Liczba wejść: 41467, od Data publikacji 18.03.2019