Kalendarium

24 marca 1914 roku urodziła się Krystyna Krahelska, etnograf, poetka, żołnierz AK, poległa w Powstaniu Warszawskim. Pozowała do najsłynniejszego pomnika syrenki warszawskiej.

Była autorką m.in. tekstu do piosenki „Hej, chłopcy, bagnet na broń!”.

Więcej informacji:

Polska 1939–1945. Straty osobowe i ofiary represji pod dwiema okupacjami, red. T. Szarota i W. Materski, Warszawa 2009
Powstanie Warszawskie. Fakty i mity, red. K. Krajewski i T. Łabuszewski, Warszawa, 2006
J.K. Zawodny, Powstanie Warszawskie w walce i dyplomacji, Warszawa 2005

 

 

24 marca 1941 roku Niemcy utworzyli getto w Lublinie. Getto to było jednym z pierwszych, które zlikwidowano – istniało ono niespełna rok. Większość jego mieszkańców zginęła w obozie zagłady w Bełżcu.

Więcej informacji:

Teki Edukacyjne IPN, Zagłada Żydów polskich w czasie II wojny światowej, Warszawa 2005
Zagłada Żydów na polskich terenach wcielonych do Rzeszy, red. A. Namysło, Warszawa 2008
Akcja Reinhardt. Zagłada Żydów w Generalnym Gubernatorstwie, red. D. Libionka, Warszawa 2004
Polacy i Żydzi pod okupacją niemiecką 1939–1945. Studia i materiały, red. A. Żbikowski, Warszawa 2006
 

 

24 marca 1944 roku we wsi Markowa koło Łańcuta Niemcy zamordowali ośmioro Żydów oraz ukrywającą ich rodzinę Ulmów: Józefa, jego żonę Wiktorię, będącą w ostatnim miesiącu ciąży, i sześcioro ich dzieci. We wrześniu 1944 roku polskie podziemie wykonało wyrok śmierci na granatowym policjancie Włodzimierzu Lesiu, który wydał Ulmów Niemcom.

Więcej informacji:

   

 

Zagłada Żydów na polskich terenach wcielonych do Rzeszy, red. A. Namysło, Warszawa 2008
Akcja Reinhardt. Zagłada Żydów w Generalnym Gubernatorstwie, red. D. Libionka, Warszawa 2004
 

 

24 marca 1945 z inicjatywy arcybiskupa Adama Stefana Sapiehy ukazał się w Krakowie pierwszy numer „Tygodnika Powszechnego”. Redakcję tworzyli: ks. Jan Piwowarczyk, Jerzy Turowicz (redaktor naczelny), Konstanty Turowski i Maria Czapska.

Więcej informacji:

Kościół i kultura niezależna, red. B. Tracz, Katowice 2011
B. Tracz, R. Ciupa, Kultura niezależna w Kościele, Katowice 2011
 

 

24 marca 1981 roku Krajowa Komisja Porozumiewawcza NSZZ „Solidarność” w związku z tzw. wydarzeniami bydgoskimi podjęła decyzję o przeprowadzeniu strajku ostrzegawczego 27 marca, a w przypadku braku porozumienia z władzami – strajku generalnego 31 marca.

Więcej informacji:

   
 

www.encyklopedia-solidarnosci.pl/
K. Osiński, P. Rybarczyk, Kryzys bydgoski 1981. Przyczyny, przebieg, konsekwencje, t. I: Monografia, Bydgoszcz 2013
R. Terlecki, „Solidarność”. Dekada nadziei 1980–1989, Warszawa 2010
NSZZ „Solidarność” 1980–1989, tomy 2–7, Warszawa 2010
Bydgoski Marzec 1981, oprac. R. Gajos, Bydgoszcz–Gdańsk 2009

 

 

24 marca 1992 roku zmarł Ryszard Białous „Zygmunt”, instruktor Szarych Szeregów, harcmistrz, żołnierz AK, dowódca batalionu „Zośka”. Kawaler Orderu Virtuti Militari V klasy.

Więcej informacji:

Teki Edukacyjne IPN, Polskie Państwo Podziemne w latach 1939–1941, Warszawa 2003
Powstanie Warszawskie. Fakty i mity, red. K. Krajewski i T. Łabuszewski, Warszawa, 2006
J.K. Zawodny, Powstanie Warszawskie w walce i dyplomacji, Warszawa 2005.

Liczba wejść: 43798, od Data publikacji 19.03.2019