Kalendarium

25 marca 1957 roku w ramach tzw. drugiej fali wysiedleń Polaków z Kresów Wschodnich władze PRL i ZSRR podpisały w Moskwie umowę o terminie i trybie repatriacji z ZSRR osób narodowości polskiej.

W jej wyniku w latach 1957–1959 przesiedlono z ZSRR na terytorium PRL ok. 220 tys. Polaków.

Więcej informacji:

 

 

 

25 marca 1977 roku z inicjatywy środowisk niepodległościowych powstał Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela (ROPCiO) – druga po Komitecie Obrony Robotników jawnie działająca organizacja opozycyjna. Ruch nie miał formalnej struktury – jego uczestnikiem mógł być każdy, kto działał na rzecz poszanowania praw człowieka w PRL. Pierwszy oficjalny dokument ROPCiO podpisało 18 osób: gen. Mieczysław Boruta-Spiechowicz, Andrzej Czuma, Karol Głogowski, Kazimierz Janusz, Stefan Kaczorowski, Leszek Moczulski, Marek Myszkiewicz-Niesiołowski, Antoni Pajdak, ks. Bohdan Papiernik, Zbigniew Sekulski, Zbigniew Siemiński, Bogumił Studziński, Piotr Typiak, o. Ludwik Wiśniewski OP, Adam Wojciechowski, Andrzej Woźnicki, ks. Jan Zieja, Wojciech Ziembiński.

Więcej informacji:

   
 

G. Waligóra, Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela 1977–1981, Warszawa 2006

Liczba wejść: 42661, od Data publikacji 20.03.2019