Kalendarium

27 i 28 marca 1945 roku NKWD podstępnie aresztowało 16 przywódców Polskiego Państwa Podziemnego. Pod pretekstem rozmów o przyszłości Polski zaproszono ich do willi w Pruszkowie, gdzie zostali ujęci,

a następnie wywiezieni do Moskwy i postawieni przed sądem w tzw. procesie szesnastu. Wśród aresztowanych znaleźli się m.in.: Jan Stanisław Jankowski, Delegat Rządu RP na Kraj, gen. Leopold Okulicki, ostatni dowódca AK i Kazimierz Pużak, przewodniczący Rady Jedności Narodowej.

Więcej informacji:

   
 
       
  Kazimierz Bagiński Adam Bień Józef Chaciński Eugeniusz Czarnowski
Jan Stanisław Jankowski Stanisław Jasiukowicz Kazimierz Kobylański Stanisław Michałowski
Stanisław Mierzwa Gen. bryg. Leopold Okulicki Antoni Pajdak Kazimierz Pużak
Józef Stemler Zbigniew Stypułkowski Franciszek Urbański Aleksander Zwierzyński

   

Władza w PRL. Ludzie i mechanizmy, red. K. Rokicki i R. Spałek, Warszawa 2011.
„Zwyczajny” resort. Studia o aparacie bezpieczeństwa 1944–1956, red. K. Krajewski i T. Łabuszewski, Warszawa 2005.

Liczba wejść: 48479, od Data publikacji 22.03.2019