Kalendarium

6 kwietnia 1945 roku Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego utworzyło Centralne Obozy Pracy w Warszawie, Poniatowej, Krzesimowie, Potulicach i Jaworznie,

gdzie umieszczano m.in. osoby oskarżane o współpracę z Niemcami i działalność antykomunistyczną (w tym szczególnie żołnierzy Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych).

Więcej informacji:

„Zwyczajny” resort. Studia o aparacie bezpieczeństwa 1944–1956, red. K. Krajewski, T. Łabuszewski, Warszawa 2005
G. Jakubowski, Sądownictwo powszechne w Polsce w latach 1944–1950, Warszawa 2002.
Duchowni greckokatoliccy i prawosławni w Centralnym Obozie Pracy w Jaworznie (1947−1949). Dokumenty i materiały, oprac. I. Hałagida, Warszawa 2012
Obóz w Potulicach – aspekt trudnego sąsiedztwa polsko-niemieckiego w okresie dwóch totalitaryzmów, red. A. Paczoska, Bydgoszcz 2005

 

 

6 kwietnia 1985 roku „nieznani sprawcy” (funkcjonariusze SB) pobili i poparzyli ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego, kapelana nowohuckiej „Solidarności”. Na brzuchu i policzku wypalono mu literę „V”. Do ponownego napadu doszło w nocy z 3 na 4 grudnia 1985 roku.

Więcej informacji:

 

Operacja: zniszczyć Kościół, red. F. Musiał i J. Szarek, Kraków 2007
Kościół katolicki w czasach komunistycznej dyktatury. Między bohaterstwem a agenturą. Studia i materiały, R. Terlecki, ks. J. Szczepaniak, Kraków 2007
 

 

 

6 kwietnia 1990 roku sejm kontraktowy przyjął pakiet ustaw likwidujących Milicję Obywatelską i Służbę Bezpieczeństwa. W ich miejsce powołano Policję oraz Urząd Ochrony Państwa. Tego samego dnia parlament przywrócił Święto Narodowe Trzeciego Maja i zniósł Narodowe Święto Odrodzenia Polski (22 lipca).

Więcej informacji:

   
   
   
   
   
   

 

Liczba wejść: 39722, od Data publikacji 05.04.2018