Kalendarium

13 kwietnia 1940 roku rozpoczął się drugi etap masowych deportacji obywateli polskich z Kresów Wschodnich (zajętych po 17 września 1939 roku) w głąb ZSRR.

Objął on rodziny oficerów WP, policjantów i urzędników. Łącznie w czterech deportacjach od lutego 1940 do maja 1941 roku wywieziono ok. 340 tys. Polaków.

Więcej informacji:

   

Polska 1939–1945. Straty osobowe i ofiary represji pod dwiema okupacjami, red. T. Szarota, W. Materski, Warszawa 2009
S. Ciesielski, GUŁag. Radzieckie obozy koncentracyjne 1918–1953, Warszawa 2010

 

 

13 kwietnia 1947 roku podczas plenum KC PPR minister przemysłu i handlu, Hilary Minc ogłosił tzw. bitwę o handel – program likwidacji handlu prywatnego. Władze państwowe m.in. narzuciły ceny towarów, uniemożliwiając prowadzenie działalności opartej na zysku. Do 1949 roku liczba prywatnych sklepów spadła z ponad 134 tys. do ok. 78 tys.

Więcej informacji:

   

J. Kaliński, Gospodarka w PRL, Warszawa 2012

 

 

13 kwietnia 1990 roku podczas wizyty prezydenta RP, Wojciecha Jaruzelskiego w Moskwie prezydent ZSRR, Michaił Gorbaczow przekazał pochodzące z radzieckich archiwów dokumenty dotyczące zbrodni katyńskiej, oficjalnie przyznając, że dokonali jej funkcjonariusze NKWD. Wiadomość o znalezieniu masowych grobów w Katyniu podali jako pierwsi Niemcy 11 kwietnia 1943 roku. Władze radzieckie wyparły się zbrodni, przekonując, że została ona dokonana przez Niemców w 1941 roku podczas zajmowania okolic Smoleńska. Wersję tą upowszechniała propaganda ZSRR, a wraz z nią władze PRL.

Więcej informacji:

 • Komisja ekshumacyjna pod przewodnictwem prof. Gerharda Buhtza przegląda dokumenty znalezione przy ciele ofiary. Katyń, kwiecień 1943 r. (Źródło: Archiwum IPN)
  Komisja ekshumacyjna pod przewodnictwem prof. Gerharda Buhtza przegląda dokumenty znalezione przy ciele ofiary. Katyń, kwiecień 1943 r. (Źródło: Archiwum IPN)
 • Mundur straconego w Katyniu majora Pułku Szwoleżerów im. Jozefa Piłsudskiego, kwiecień 1943 r. (Źródło: Archiwum IPN)
  Mundur straconego w Katyniu majora Pułku Szwoleżerów im. Jozefa Piłsudskiego, kwiecień 1943 r. (Źródło: Archiwum IPN)
 • Ekshumacja ciał oficerów polskich. Katyń, kwiecień 1943 r. (Źródło: Archiwum IPN)
  Ekshumacja ciał oficerów polskich. Katyń, kwiecień 1943 r. (Źródło: Archiwum IPN)
 • Zwłoki zamordowanych przez NKWD polskich oficerów w masowym grobie. Katyń, kwiecień 1943 r. (Źródło: Archiwum IPN)
  Zwłoki zamordowanych przez NKWD polskich oficerów w masowym grobie. Katyń, kwiecień 1943 r. (Źródło: Archiwum IPN)
Liczba wejść: 51964, od Data publikacji 08.04.2019