Kalendarium

14 kwietnia 1950 roku Episkopat Polski zawarł narzucone przez władze komunistyczne porozumienie między Państwem a Kościołem.

W zamian za swobodę prowadzenia pracy duszpasterskiej hierarchowie zgodzili się na potępienie działalności podziemia niepodległościowego i kolektywizację wsi.

Więcej informacji:

Teki Edukacyjne IPN, Prymas Tysiąclecia – kardynał Stefan Wyszyński, Warszawa 2003
J. Żaryn, Kościół w PRL, Warszawa 2004
W obronie Ojczyzny i Kościoła. Komunistyczna bezpieka wobec biskupów polskich, red. ks. J. Marecki, F. Musiał, Kraków 2008
Operacja: zniszczyć Kościół, red. F. Musiał, J. Szarek, Kraków 2007
Kościół katolicki w czasach komunistycznej dyktatury. Między bohaterstwem a agenturą. Studia i materiały, red. R. Terlecki, ks. J. Szczepaniak, Kraków 2007

 

 

14 kwietnia 1985 roku w Krakowie utworzono opozycyjną organizację antykomunistyczną Ruch „Wolność i Pokój”. Ruch przede wszystkim sprzeciwiał się obowiązkowej służbie wojskowej. Impulsem do jego utworzenia było skazanie w grudniu 1984 roku Marka Adamkiewicza, działacza Niezależnego Zrzeszenia Studentów, na karę 2,5 roku więzienia za odmowę złożenia przysięgi wojskowej.

Więcej informacji:

   
   

M. Wierzbicki, Młodzież w PRL, Warszawa 2009
A. Smółka-Gnauck, Między wolnością a pokojem. Zarys historii Ruchu „Wolność i Pokój”, Warszawa 2012 (seria „Monografie”, t. 84)
Bez wątpienia było warto!” Z Markiem Adamkiewiczem rozmawia Michał Siedziako, Szczecin 2012

Liczba wejść: 60873, od Data publikacji 09.04.2019