Kalendarium

16 kwietnia 1947 roku zgodnie z wyrokiem Najwyższego Trybunału Narodowego w Warszawie wykonano wyrok śmierci na Rudolfie Hoessie, założycielu i pierwszym komendancie niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz.

Egzekucję wykonano na terenie byłego obozu macierzystego (Auschwitz I). Szacuje się, że w KL Auschwitz zginęło 1,1-1,5 mln ludzi.

Więcej informacji:

   
   

Teki Edukacyjne IPN, Zagłada Żydów polskich w czasie II wojny światowej, Warszawa 2005
Zagłada Żydów na polskich terenach wcielonych do Rzeszy, red. A. Namysło, Warszawa 2008
Akcja Reinhardt. Zagłada Żydów w Generalnym Gubernatorstwie, red. D. Libionka, Warszawa 2004
Polacy i Żydzi pod okupacją niemiecką 1939–1945. Studia i materiały, red. A. Żbikowski, Warszawa 2006

 

 

16 kwietnia 1952 roku w sfingowanym procesie Sąd Wojewódzki dla m.st. Warszawy skazał na karę śmierci gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila”, dowódcę Kedywu Komendy Głównej AK i konspiracyjnej organizacji „Nie”. Wyrok wykonano 24 lutego 1953 roku w więzieniu mokotowskim w Warszawie.

Więcej informacji:

                                                              Opisy powyższych dokumentów ukazują się przed kliknięciem w obrazek

Materiały Edukacyjne IPN, Generał August Emil Fieldorf „Nil”, wybór i oprac. W. Młynarczyk, M. Koszyńska, Warszawa 2009
K. Szwagrzyk, Prawnicy czasów bezprawia. Sędziowie i prokuratorzy wojskowi w Polsce 1944-1956, Kraków 2005
„Zwyczajny” resort. Studia o aparacie bezpieczeństwa 1944–1956, red. K. Krajewski i T. Łabuszewski, Warszawa 2005
Księga świadectw. Skazani na karę śmierci w czasach stalinowskich i ich losy, red. K. Madej, J. Żaryn i J. Żurek, Warszawa 2003
Przestępstwa sędziów i prokuratorów w Polsce 1944-1956, Warszawa 2000

 

 

16 kwietnia 1895 r. urodził się biskup Czesław Kaczmarek.

Więcej informacji:

   

K. Szwagrzyk, Prawnicy czasów bezprawia. Sędziowie i prokuratorzy wojskowi w Polsce 1944-1956, Kraków 2005
„Zwyczajny” resort. Studia o aparacie bezpieczeństwa 1944–1956, red. K. Krajewski i T. Łabuszewski, Warszawa 2005
G. Jakubowski, Sądownictwo powszechne w Polsce w latach 1944–1950, Warszawa 2002
Przestępstwa sędziów i prokuratorów w Polsce 1944–1956, Warszawa 2000
J. Żaryn, Kościół w PRL, Warszawa 2004
W obronie Ojczyzny i Kościoła. Komunistyczna bezpieka wobec biskupów polskich, red. ks. J. Marecki, F. Musiał, Kraków 2008
Operacja: zniszczyć Kościół, red. F. Musiał i J. Szarek, Kraków 2007
Kościół katolicki w czasach komunistycznej dyktatury. Między bohaterstwem a agenturą. Studia i materiały, red. R. Terlecki i ks. J. Szczepaniak, Kraków 2007

  • Biskup Czesław Kaczmarek (AIPN)
    Biskup Czesław Kaczmarek (AIPN)
  • Charakterystyka biskupa Czesława Kaczmarka sporządzona w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego (AIPN)
    Charakterystyka biskupa Czesława Kaczmarka sporządzona w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego (AIPN)
Liczba wejść: 47140, od Data publikacji 11.04.2019