Kalendarium

18 kwietnia 1892 roku urodził się Bolesław Bierut, działacz komunistyczny, agent sowiecki, I sekretarz KC PPR i KC PZPR, przewodniczący, a następnie prezydent Krajowej Rady Narodowej, prezydent RP (1947–1952), premier PRL (1952–1954). Odpowiedzialny za zbrodnie stalinowskie w Polsce.

Więcej informacji:

   
   

Władza w PRL. Ludzie i mechanizmy, red. K. Rokicki i R. Spałek, Warszawa 2011

 

 

18 kwietnia 1927 roku urodził się Tadeusz Mazowiecki, publicysta, działacz Stowarzyszenia „PAX”, współzałożyciel warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej, doradca Lecha Wałęsy i Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ „Solidarność”, redaktor naczelny „Tygodnika Solidarność”, internowany w stanie wojennym, uczestnik obrad Okrągłego Stołu, szef pierwszego po wojnie niekomunistycznego rządu w Polsce. Kawaler Orderu Orła Białego.

Więcej informacji:

R. Terlecki, „Solidarność”. Dekada nadziei 1980–1989, Warszawa 2010
NSZZ „Solidarność” 1980–1989, tomy 2–7, Warszawa 2010

Liczba wejść: 50972, od Data publikacji 13.04.2019