Kalendarium

20 kwietnia 1940 roku na rozkaz komendanta Związku Walki Zbrojnej, płk. Stefana Roweckiego „Grota” utworzono organizację sabotażowo-dywersyjną Związek Odwetu. Jego dowódcą został mjr Franciszek Niepokólczycki „Teodor”.

Związek Odwetu wchodził w skład ZWZ, a następnie Kedywu AK.

Więcej informacji:

 

 

20 kwietnia 1943 roku w Krakowie pięciu żołnierzy Armii Krajowej: Edward Madej „Felek”,  Jerzy Kleczkowski „Jurek”, Tadeusz Klemens Wojs „Stanisław”, Tadeusz Battek „Góral” i Andrzej Jankowski „Jędrek” przeprowadziło nieudany zamach na wyższego dowódcę SS i policji w Generalnym Gubernatorstwie Friedricha Wilhelma Krügera.

Więcej informacji:

Liczba wejść: 46341, od Data publikacji 15.04.2019