Kalendarium

22 kwietnia 1982 roku powstała Tymczasowa Komisja Koordynacyjna NSZZ „Solidarność” – podziemny organ związku koordynujący działalność struktur terenowych.

W jej skład weszli: Zbigniew Bujak, Bogdan Lis, Władysław Frasyniuk, Władysław Hardek. W lipcu 1982 roku dołączył do nich Eugeniusz Szumiejko.

Więcej informacji:

Dokumenty władz NSZZ „Solidarność” 1981–1989, red. J. Olaszek, Warszawa 2010

 

 

22 kwietnia 1986 roku zakończył się drugi proces przywódców Konfederacji Polski Niepodległej. Sąd Wojewódzki w Warszawie skazał Leszka Moczulskiego na 4 lata więzienia, Krzysztofa Króla i Adama Słomkę na 2,5 roku, Andrzeja Szomańskiego i Dariusza Wójcika na 2 lata.

Więcej informacji:


Konfederacja Polski Niepodległej na drodze do wolności, red. M. Wenklar, Kraków 2011

Liczba wejść: 46017, od Data publikacji 17.04.2019