Kalendarium

27 kwietnia 1940 roku Heinrich Himmler wydał rozkaz utworzenia obozu koncentracyjnego KL Auschwitz. Jego komendantem został Rudolf Höß. Pierwszy transport polskich więźniów politycznych trafił do KL Auschwitz 14 czerwca.

Szacuje się, że w KL Auschwitz zginęło 1,1-1,5 mln ludzi.

Więcej informacji:

   
   

H. Langbein, Auschwitz przed sądem. Proces we Frankfurcie nad Menem 1963–1965. Dokumentacja, Wrocław–Warszawa–Oświęcim 2011
Teki Edukacyjne IPN, Zagłada Żydów polskich w czasie II wojny światowej, Warszawa 2005
Zagłada Żydów na polskich terenach wcielonych do Rzeszy, red. Aleksandra Namysło, Warszawa 2008
Akcja Reinhardt. Zagłada Żydów w Generalnym Gubernatorstwie, red. D. Libionka, Warszawa 2004

 

 

27 kwietnia 1960 roku podczas próby usunięcia przez władze krzyża w Nowej Hucie doszło do rozruchów i walk między milicją a mieszkańcami. Aresztowano ok. 500 osób. Protest w obronie krzyża był skierowany przeciwko polityce władz, które cofnęły pozwolenie na budowę w tym miejscu kościoła.

Więcej informacji:

J. Żaryn, Kościół w PRL, Warszawa 2004
Ku prawdzie i wolności. Komunistyczna bezpieka wobec kard. Karola Wojtyły, red. ks. J. Marecki, F. Musiał, Kraków 2009
Kościół i Prymas Stefan Wyszyński 1956–1966, red. A. Dziurok, W.J. Wysocki, Katowice–Kraków 2008
Operacja: zniszczyć Kościół, red. F. Musiał, J. Szarek, Kraków 2007
Kościół katolicki w czasach komunistycznej dyktatury. Między bohaterstwem a agenturą. Studia i materiały, red. R. Terlecki, ks. J. Szczepaniak, Kraków 2007

 

 

27 kwietnia 1896 roku urodził się Zygmunt Berling, generał ludowego WP, współpracownik NKWD, dowódca 1. Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki i 1. Armii WP, członek Akademii Sztabu Generalnego, działacz komunistyczny, w 1943 roku za dezercję z armii gen. Władysława Andersa został skazany przez Sąd Polowy na śmierć.

Więcej informacji:

   
 

Władza w PRL. Ludzie i mechanizmy, red. K. Rokicki, R. Spałek, Warszawa 2011

Liczba wejść: 50340, od Data publikacji 22.04.2019