Kalendarium

10 maja 1915 roku urodziła się Zofia Korbońska, działaczka niepodległościowa, podczas okupacji niemieckiej jedna z głównych organizatorek podziemnej radiostacji Kierownictwa Walki Cywilnej,

w 1945 roku aresztowana przez NKWD, po II wojnie światowej pracownik rozgłośni „Głos Ameryki” i Kongresu Polonii Amerykańskiej.

Więcej informacji:

Stefan Korboński 1901–1989, red. M. Ptasińska-Wójcik, Warszawa 2009

 

 

10 maja 1985 roku kilkudziesięciu laureatów Nagrody Nobla wystosowało do gen. Wojciecha Jaruzelskiego petycję w proteście przeciwko mającemu się rozpocząć 25 maja procesowi Władysława Frasyniuka, Bogdana Lisa i Adama Michnika, oskarżonych o kierowanie TKK NSZZ „Solidarność” oraz o działania w celu wywołania niepokoju publicznego. Wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku 14 czerwca zostali oni skazani na karę od 2,5 do 4,5 roku więzienia.

Więcej informacji:

R. Terlecki, „Solidarność”. Dekada nadziei 1980–1989, Warszawa 2010
NSZZ „Solidarność” 1980–1989, tomy 2–7, Warszawa 2010

 

 

10 maja 1990 roku rozwiązano Służbę Bezpieczeństwa.

Więcej informacji:

   
   

Liczba wejść: 41744, od Data publikacji 09.05.2018