Kalendarium

20 lipca 1982 roku PZPR oraz ZSL, SD, Pax, ChSS, PZKS utworzyły Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego (PRON) – fasadową organizację społeczną, której zadaniem było „udowodnienie” rzekomego społecznego poparcia dla władzy w okresie stanu wojennego.

Przewodniczącym PRON został Jan Dobraczyński. Wśród wiceprzewodniczących byli: Józef Czyrek (PZPR), Alfred Beszterda (SD), Jerzy Grzybczak (ZSL).

Więcej informacji:

Stan wojenny w dokumentach władz PRL (1980–1983), wybór, wstęp i oprac. B. Kopka, G. Majchrzak, Warszawa 2001

Liczba wejść: 41019, od Data publikacji 19.07.2018