Kalendarium

4 sierpnia 1944 roku w Powstaniu Warszawskim na posterunku w pałacu Blanka poległ Krzysztof Kamil Baczyński, najwybitniejszy poeta czasu wojny, żołnierz AK, podharcmistrz Szarych Szeregów.

 • Krzysztof Kamil Baczyński
  Krzysztof Kamil Baczyński
 • Gen. SS Erich von dem Bach-Zelewski przyjmuje gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego, 4 października 1944 r.
  Gen. SS Erich von dem Bach-Zelewski przyjmuje gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego, 4 października 1944 r.
 • Kazimierz Świtoń podczas uroczystości odsłonięcia tablicy upamiętniającej powstanie WZZ. Katowice, 11 września 2009 r.
  Kazimierz Świtoń podczas uroczystości odsłonięcia tablicy upamiętniającej powstanie WZZ. Katowice, 11 września 2009 r.
 • Jan i Kazimierz Świtoniowie w obiektywie funkcjonariuszy Wydziału Obserwacji Zewnętrznej katowickiej SB (Zbiory Archiwum IPN Oddział Katowice)
  Jan i Kazimierz Świtoniowie w obiektywie funkcjonariuszy Wydziału Obserwacji Zewnętrznej katowickiej SB (Zbiory Archiwum IPN Oddział Katowice)
 • Zdjęcie sygnalityczne Kazimierza Świtonia (Zbiory Archiwum IPN Oddział Katowice)
  Zdjęcie sygnalityczne Kazimierza Świtonia (Zbiory Archiwum IPN Oddział Katowice)
 • Stanisław Pyjas i Bronisław Wildstein (fot. AIPN)
  Stanisław Pyjas i Bronisław Wildstein (fot. AIPN)
 • Spotkanie przed kamienicą przy ul. Szewskiej 7 w Krakowie – miejscu odnalezienia zwłok Stanisława Pyjasa, zdjęcie z obserwacji przez SB, maj 1977 r. (fot. AIPN)
  Spotkanie przed kamienicą przy ul. Szewskiej 7 w Krakowie – miejscu odnalezienia zwłok Stanisława Pyjasa, zdjęcie z obserwacji przez SB, maj 1977 r. (fot. AIPN)

Więcej informacji:

J.K. Zawodny, Powstanie Warszawskie w walce i dyplomacji, Warszawa 2005
Powstanie Warszawskie. Fakty i mity, red. K. Krajewski, T. Łabuszewski, Warszawa 2006

 

 

 

4 sierpnia 1944 roku dowódcą oddziałów niemieckich tłumiących Powstanie Warszawskie został generał SS Erich von dem Bach-Zelewski. 5 sierpnia zakazał on mordowania kobiet i dzieci, a 12 sierpnia – mężczyzn-cywilów. Mimo to masowe egzekucje mieszkańców Warszawy odbywały się nadal. Von dem Bach-Zelewski nigdy nie poniósł odpowiedzialności za zbrodnie wojenne.

Więcej informacji:

J.K. Zawodny, Powstanie Warszawskie w walce i dyplomacji, Warszawa 2005
Powstanie Warszawskie. Fakty i mity, red. K. Krajewski, T. Łabuszewski, Warszawa 2006
Polska 1939–1945. Straty osobowe i ofiary represji pod dwiema okupacjami, red. T. Szarota, W. Materski, Warszawa 2009

 

 

 

4 sierpnia 1931 roku urodził się Kazimierz Świtoń, działacz opozycyjny w PRL, współzałożyciel Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela na Śląsku, współzałożyciel pierwszego komitetu Wolnych Związków Zawodowych, działacz „Solidarności”, internowany w stanie wojennym, poseł na Sejm RP I kadencji.

Więcej informacji:

www.encyklopedia-solidarnosci.pl/
G. Waligóra, Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela 1977–1981, Warszawa 2006
J.J. Lipski, KOR – Komitet Obrony Robotników, Komitet Samoobrony Społecznej, wstęp A. Friszke, oprac. przypisów: G. Waligóra, J. T. Lipski, Warszawa 2006

 

 


4 sierpnia 1953 roku urodził się Stanisław Pyjas, student filologii polskiej i filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego, zaangażowany w działalność opozycyjną w PRL. W 1977 roku znaleziono jego ciało w kamienicy przy ulicy Szewskiej 7 w Krakowie. Prawdopodobnie został zamordowany przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa.

Więcej informacji:

 
Liczba wejść: 38945, od Data publikacji 03.08.2018