Kalendarium

6 sierpnia 1942 roku w niemieckim obozie zagłady w Treblince został zamordowany Janusz Korczak, lekarz, pisarz, pedagog, działacz społeczny, twórca i dyrektor sierocińca dla dzieci żydowskich w Warszawie.

Odrzucił propozycję uwolnienia, zostając do końca przy swoich podopiecznych.

Więcej informacji:

Akcja Reinhardt. Zagłada Żydów w Generalnym Gubernatorstwie, red. D. Libionka, Warszawa 2004
Teki Edukacyjne IPN, Zagłada Żydów polskich w czasie II wojny światowej, Warszawa 2005
K. Madaj, M. Żuławnik, Proboszcz getta, Warszawa 2010

 

 

6 sierpnia 1944 roku, w czasie Powstania Warszawskiego przy ul. Świętokrzyskiej zaczęła działać Harcerska Poczta Polowa. Wkrótce w stolicy utworzono siedem jej oddziałów. Trzon poczty stanowiła najmłodsza grupa harcerzy Szarych Szeregów, tzw. „Zawiszacy”. Do kapitulacji przenieśli oni ok. 200 tys. przesyłek. Wielu z nich zginęło lub zostało rannych.

Więcej informacji:

J.K. Zawodny, Powstanie Warszawskie w walce i dyplomacji, Warszawa 2005
Powstanie Warszawskie. Fakty i mity, red. K. Krajewski, T. Łabuszewski, Warszawa 2006
 

 

6 sierpnia 1944 roku Niemcy utworzyli w Pruszkowie obóz przejściowy dla mieszkańców Warszawy.

Więcej informacji:

Liczba wejść: 35990, od Data publikacji 05.08.2018