Kalendarium

8 sierpnia 1944 roku swój pierwszy program nadała Stacja Nadawcza Armii Krajowej „Błyskawica”, czyli radiostacja powstańców warszawskich.

  • Antoni Zębik - żołnierz Wydziału Łączności AK - współkonstruktor radiostacji "Błyskawica".
    Antoni Zębik - żołnierz Wydziału Łączności AK - współkonstruktor radiostacji "Błyskawica".
  • Radiostacja "Błyskawica".
    Radiostacja "Błyskawica".

Nadajnik został zbudowany w Częstochowie przez Antoniego Zębika „Biegłego”. Do 25 sierpnia siedziba „Błyskawicy” mieściła się w budynku PKO przy ul. Jasnej.

Więcej informacji:

J.K. Zawodny, Powstanie Warszawskie w walce i dyplomacji, Warszawa 2005
Powstanie Warszawskie. Fakty i mity, red. K. Krajewski, T. Łabuszewski, Warszawa 2006

 

 

8 sierpnia 1945 roku przedstawiciele USA, Wielkiej Brytanii, Francji i ZSRR podpisali w Londynie porozumienie powołujące Międzynarodowy Trybunał Wojskowy w Norymberdze, którego zadaniem było osądzenie zbrodniarzy niemieckich. W 1946 roku wyrokiem Trybunału na śmierć zostało skazanych 12 osób, m.in. Hans Frank i Hermann Goering.

Więcej informacji:

Liczba wejść: 38283, od Data publikacji 07.08.2018