Kalendarium

11 sierpnia 1892 roku urodził się Władysław Anders, generał WP, dowódca Armii Polskiej na Wschodzie oraz 2 Korpusu Polskiego, z którym walczył m.in. w bitwie pod Monte Cassino,

Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych w latach 1944–1945. Po zakończeniu wojny władze komunistyczne odebrały mu stopień generała i polskie obywatelstwo. Zmarł w 1970 roku na emigracji. Został pochowany na cmentarzu żołnierzy polskich pod Monte Cassino. Kawaler m.in. Orderu Orła Białego (pośmiertnie).

Więcej informacji:

Generał Anders. Życie i chwała, red. M. Hemar, Londyn–Warszawa 2007
S. Ciesielski, GUŁag. Radzieckie obozy koncentracyjne 1918–1953, Warszawa 2010
 

 

11 sierpnia 1947 roku w Krakowie rozpoczął się pokazowy proces II Zarządu Głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość na czele z prezesem płk. Franciszkiem Niepokólczyckim oraz krakowskich działaczy Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Więcej informacji:

Przestępstwa sędziów i prokuratorów w Polsce 1944–1956, Warszawa 2000
Księga świadectw. Skazani na karę śmierci w czasach stalinowskich i ich losy, red. K. Madej, J. Żaryn, J. Żurek, Warszawa 2003
K. Szwagrzyk, Prawnicy czasów bezprawia. Sędziowie i prokuratorzy wojskowi w Polsce 1944–1956, Kraków 2005
Atlas polskiego podziemia niepodległościowego 1944–1956, red. R. Wnuk, S. Poleszak, A. Jaczyńska, M. Śladecka, Warszawa–Lublin 2007
„Zaplute karły reakcji...”. Polskie podziemie niepodległościowe 1944–1956, red. A. Jaczyńska, M. Śladecka, R. Wnuk, S. Poleszak, Lublin 2008
Polskie podziemie niepodległościowe na tle konspiracji antykomunistycznych w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1944–1956, red. S. Poleszak, Warszawa–Lublin 2008

 

 

11 sierpnia 1944 roku podczas Powstania Warszawskiego Niemcy opanowali Wolę i Ochotę. Żołnierze zgrupowania AK „Radosław”, którzy toczyli m.in. zacięte walki o cmentarze na Powązkach, wycofali się przez ruiny getta w kierunku Starego Miasta, będącego odtąd głównym punktem natarcia niemieckiego.

Więcej informacji:

J.K. Zawodny, Powstanie Warszawskie w walce i dyplomacji, Warszawa 2005
Powstanie Warszawskie. Fakty i mity, red. K. Krajewski, T. Łabuszewski, Warszawa 2006
Polska 1939–1945. Straty osobowe i ofiary represji pod dwiema okupacjami, red. T. Szarota, W. Materski, Warszawa 2009

Liczba wejść: 35145, od Data publikacji 10.08.2017