Kalendarium

19 sierpnia 1893 roku urodził się Stefan Starzyński, ekonomista, polityk i publicysta, prezydent Warszawy w latach 1934–1939, komisarz cywilny przy Dowództwie Obrony Warszawy.

 • Delegacja polska w czasie rozmów kapitulacyjnych z Niemcami, w środku prezydent Stefan Starzyński. 28 września 1939 r. (fot. AIPN)
  Delegacja polska w czasie rozmów kapitulacyjnych z Niemcami, w środku prezydent Stefan Starzyński. 28 września 1939 r. (fot. AIPN)
 • Zakładnicy w Pałacu Blanka w Warszawie zatrzymani przez władze niemieckie na czas defilady zwycięstwa. Stoi piąty od lewej prezydent Warszawy Stefan Starzyński. 5 października 1939 r. (fot. AIPN)
  Zakładnicy w Pałacu Blanka w Warszawie zatrzymani przez władze niemieckie na czas defilady zwycięstwa. Stoi piąty od lewej prezydent Warszawy Stefan Starzyński. 5 października 1939 r. (fot. AIPN)
 • Leon Lech Beynar (fot. AIPN)
  Leon Lech Beynar (fot. AIPN)
 • Leon Lech Beynar, zdjęcie sygnalne wykonane przez Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie. (fot. AIPN)
  Leon Lech Beynar, zdjęcie sygnalne wykonane przez Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie. (fot. AIPN)
 • Leon Lech Beynar, zdjęcie sygnalne wykonane przez Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie. (fot. AIPN)
  Leon Lech Beynar, zdjęcie sygnalne wykonane przez Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie. (fot. AIPN)
 • Pogrzeb Pawła Jasienicy. Od lewej: Jan Parandowski (siedzi), Jerzy Andrzejewski (przemawia), Inessa Jeleńska, Stanisław Stomma; na drugim planie rodzina zmarłego: córka Ewa Beynar (za Stommą), siostra Irena Brzozowska, matka Helena Maliszewska. (fot. AIPN)
  Pogrzeb Pawła Jasienicy. Od lewej: Jan Parandowski (siedzi), Jerzy Andrzejewski (przemawia), Inessa Jeleńska, Stanisław Stomma; na drugim planie rodzina zmarłego: córka Ewa Beynar (za Stommą), siostra Irena Brzozowska, matka Helena Maliszewska. (fot. AIPN)
 • Kondukt pogrzebowy; po lewej mecenas Władysław Siła-Nowicki. (fot. AIPN)
  Kondukt pogrzebowy; po lewej mecenas Władysław Siła-Nowicki. (fot. AIPN)
 • Pogrzeb Pawła Jasienicy. Od lewej: biskup Władysław Miziołek, Jan Parandowski (siedzi), Stanisław Stomma. (fot. AIPN)
  Pogrzeb Pawła Jasienicy. Od lewej: biskup Władysław Miziołek, Jan Parandowski (siedzi), Stanisław Stomma. (fot. AIPN)

27 października 1939 roku został aresztowany. Był więziony na Pawiaku, został zamordowany przez funcjonariuszy gestapo pomiędzy 21 a 23 grudnia 1939 roku w Warszawie lub jej okolicach.  

Więcej informacji:

 

 

 

19 sierpnia 1942 roku Niemcy zlikwidowali getto w Otwocku. Prawie 10 tys. Żydów wywieziono do obozu zagłady w Treblince, a kilka tysięcy rozstrzelano na miejscu. Getto w Otwocku powstało we wrześniu 1940 roku. Było jednym z największych w centralnej Polsce.

Więcej informacji:

Akcja Reinhardt. Zagłada Żydów w Generalnym Gubernatorstwie, red. D. Libionka, Warszawa 2004
Teki Edukacyjne IPN, Zagłada Żydów polskich w czasie II wojny światowej, Warszawa 2005
Zagłada Żydów na polskich terenach wcielonych do Rzeszy, red. A. Namysło, Warszawa 2008
 

 

 

W nocy z 18 na 19 sierpnia 1944 roku podczas Powstania Warszawskiego ok. 500 żołnierzy AK pod dowództwem mjr. Alfonsa Kotowskiego „Okonia” podjęło próbę przedarcia się z Puszczy Kampinoskiej na Żoliborz. Udała się ona tylko części z nich. W stolicy dołączyli oni do oddziału por. Witolda Pełczyńskiego „Witolda”.

Więcej informacji:

 

 


19 sierpnia 1970 roku zmarł Paweł Jasienica (wł. Leon Lech Beynar), oficer AK i antykomunistycznego podziemia niepodległościowego, adiutant „Łupaszki”, pisarz, eseista, publicysta, autor syntezy dziejów Polski przedrozbiorowej, m.in. Polski Piastów. Kawaler Krzyża Wielkiego Orderu Odrodzenia Polski (pośmiertnie).

Więcej informacji:

 
 
 

„Zaplute karły reakcji...”. Polskie podziemie niepodległościowe 1944–1956, red. A. Jaczyńska, M. Śladecka, R. Wnuk, S. Poleszak, Lublin 2008
P. Niwiński, „Za świętą sprawę”. Szlakiem żołnierzy 5. Wileńskiej Brygady AK mjr. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”, współpraca: Ł. Borkowski, P. Malinowski, Gdańsk 2011
K. Rokicki, Literaci. Relacje między literatami a władzami PRL w latach 1956–1970, Warszawa 2011
 

 

 

19 sierpnia 1980 roku przedstawiciele 20 strajkujących zakładów pracy Szczecina powołali w Stoczni Szczecińskiej Międzyzakładowy Komitet Strajkowy z Marianem Jurczykiem na czele. MKS opracował 36 postulatów. Wśród nich, analogicznie do postulatów gdańskich, znalazło się m.in. powołanie wolnych związków zawodowych.  

Więcej informacji:

S. Krzyżanowska, W. Trębacz, Narodziny Solidarności. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy 1980–1981. Materiały edukacyjne dla nauczyciela i ucznia – wszystkie poziomy kształcenia, Wrocław 2011

Liczba wejść: 38581, od Data publikacji 14.08.2019