Kalendarium

Wystawa Auschwitz, fabryka śmierci - Warszawa, 31 marca - 6 maja 2017

Zapraszamy do obejrzenia wystawy "Auschwitz, fabryka śmierci. Codzienność oraz topografia obozu koncentracyjnego i zagłady" przygotowanej przez Centrum Dokumentacji Nazizmu Miasta Kolonia oraz Petera Siebersa (Kolonia) i prof. Gideona Greifa (Tel Awiw) we współpracy z Państwowym Muzeum Auschwitz­-Birkenau.

Na ekspozycji prezentowane są rysunki techniczne i plany architektoniczne, stanowiące pełną dokumentację tak zwanego obozu macierzystego, pokazana jest również rekonstrukcja obozu zagłady Auschwitz-Birkenau oraz podobozu w Monowicach. Ponadto rysunki techniczne zestawione zostały z rysunkami wykonanymi przez więźniów oraz ich biografiami. Dzięki stanowiskom multimedialnym prezentowane są także świadectwa ocalałych.

„Auschwitz" to słowo którego dziś często używa się jako metafory najokrutniejszych zbrodni popełnionych przez nazistowskie Niemcy. ,,Auschwitz" to przede wszystkim symbol Holocaustu - celowo realizowanej zagłady europejskich Żydów. Auschwitz był największym obozem zagłady w ramach tak zwanego „Endlosung der Judenfrage" (ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej). Jednocześnie „Auschwitz" to symbol wyjątkowego cierpienia Narodu Polskiego pod okupacją niemiecką. ,,Auschwitz" to wreszcie ważne miejsce pamięci o ludobójstwie Sinti i Romów, jak również symbol cierpienia radzieckich jeńców wojennych.

Swoista uniwersalizacja pojęcia „Auschwitz" oznacza jednak, że wydarzenia historyczne schodzą często na dalszy plan. Przestają mieć związek z konkretną przestrzenią geograficzną, a pamięć o ofiarach i sprawcach się zaciera. Niniejsza ekspozycja pokazuje, że „Auschwitz" było i jest konkretnym punktem na mapie. ,,Auschwitz, fabryka śmierci" to pierwsza tak szczegółowa rekonstrukcja miejsca kaźni w jego wymiarze planistycznym i budowlanym.

31 marca (piątek), godz. 15.00, Przystanek Historia Centrum Edukacyjne IPN im. Janusza Kurtyki

Liczba wejść: 7339, od Data publikacji 27.03.2017