Kalendarium

Dyskusja wokół książek Jana Pisulińskiego – Warszawa, 20 września 2017

Instytut Pamięci Narodowej, Wydawnictwo Libra PL oraz Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” zapraszają na dyskusję wokół książek Jana Pisulińskiego:

  • Akcja specjalna „Wisła”
  • Przesiedlenie ludności ukraińskiej z polski do USRR w latach 1944–1947.

Spotkanie odbędzie się 20 września (środa) 2017 r., o godz. 17.30, w Domu Polonii w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 64 (Sala Kolumnowa).

W dyskusji udział wezmą:

  • prof. Jan Pisuliński – autor
  • prof. Grzegorz Motyka– Instytut Studiów Politycznych PAN
  • Prowadzenie: dr Mariusz Zajączkowski – Instytut Pamięci Narodowej

Dr hab. prof. UR Jan Pisuliński, ur. w 1968 r. w Rzeszowie. W 1992 r., po ukończeniu studiów historycznych w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie, rozpoczął pracę na stanowisku asystenta w Zakładzie Historii Powszechnej Najnowszej Instytutu Historii macierzystej uczelni. W 2000 r. obronił doktorat, opublikowany w 2004 r. pod tytułem Nie tylko Petlura. Kwestia ukraińska w polskiej polityce zagranicznej w latach 1918–1923 przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej. W latach 2000–2005 pracował dodatkowo w Biurze Edukacji Publicznej Oddziału IPN w Rzeszowie. W 2010 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego. Od lutego 2011 r. pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Uniwersytecie Rzeszowskim, obecnie kieruje Zakładem Historii Najnowszej. Jest autorem ponad 60 publikacji naukowych, dotyczących głównie stosunków polsko-ukraińskich. W 2017 r. nakładem Wydawnictwa Libra PL ukazała się jego bestsellerowa książka Akcja specjalna „Wisła” oraz wznowienie wydanej poprzednio w niskim nakładzie książki Przesiedlenie ludności ukraińskiej z Polski do USRR w latach 1944–1947.

Liczba wejść: 1738, od Data publikacji 13.09.2017