Kalendarium

„Niezrealizowane projekty: lata 1865–1914 (część 2)” – wykład w ramach seminarium „Spacerkiem po Warszawie”. Miasto, którego już nie ma – Warszawa, 16 listopada 2017

Dwunasta edycja wykładów prezentujących różnorodność stylistyczną architektury Warszawy na przestrzeni XIX i XXI w. Tym razem ideą przewodnią będzie historia miasta, którego nie ma.

Przyjrzymy się obiektom oraz założeniom architektonicznym i urbanistycznym (gmachy użyteczności publicznej, obiekty przemysłowe, architektura sportowa i rekreacyjna, architektura mieszkaniowa, obiekty kultu, ulice i place), które z różnych przyczyn, nigdy nie zostały zrealizowane (lub też odrzucono ich wersje alternatywne), zostały zniszczone lub nie zostały odbudowane – od drugiej połowy XIX w., przez wojnę i lata Polski Ludowej, aż po czasy współczesne. Zaprezentujemy miejsca zniszczone przez zaborców i okupantów (po Powstaniu Styczniowym i w czasie II wojny światowej: podczas wojny obronnej 1939 r., w czasie wyburzania terenów getta, czy też po wybuchu Powstania Warszawskiego). Część spośród prezentowanych budynków przestała istnieć w czasach pokoju – zostały rozebrane ze względów politycznych i ideologicznych bądź też komercyjnych, zwalniając miejsce pod nową zabudowę.

Seminarium adresowane jest do przewodników miejskich, nauczycieli historii, języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie, studentów kierunków humanistycznych oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych, z możliwością wykorzystania podczas egzaminu maturalnego z języka polskiego w nowej formule, sprawdzającej umiejętność analizy i interpretacji różnorodnych tekstów kultury, np. z architektury. Proponujemy siedem spotkań w cyklu comiesięcznym odbywających się od października 2017 r. Udział w seminarium – jako formie doskonalenia zawodowego – może zostać potwierdzony pisemne.

Najbliższe spotkanie odbędzie się w czwartek 16 listopada 2017, godz. 17.00.

Temat: Niezrealizowane projekty: lata 1865–1914 (część 2)

Kolejne spotkania:

  • Niezrealizowane projekty: dwudziestolecie międzywojenne – 21 grudnia 2017
  • Niezrealizowane projekty: lata 1945–1989 (część 1) – 2018
  • Niezrealizowane projekty: lata 1945–1989 (część 2)
  • Niezrealizowane projekty: po roku 1989 (część 1)
  • Niezrealizowane projekty: po roku 1989 (część 2)

Wykład:

Jarosław Zieliński, historyk architektury i jeden z najbardziej cenionych współczesnych varsavianistów, autor m.in. wielotomowego Atlasu dawnej architektury ulic i placów Warszawy, albumu Warszawa zburzona i odbudowana, monografii Realizm socjalistyczny w Warszawie. Urbanistyka i architektura, przewodników historycznych i albumów fotograficznych po stołecznych dzielnicach, a także szeregu artykułów dotyczących historii i dziedzictwa Warszawy publikowanych m.in. na łamach „Stolicy” i „Spotkań z Zabytkami”. Ostatnio wydał Pałac Kultury i Nauki, Złota 44 i inne warszawskie niebotyki oraz wspólnie z Jerzym S. Majewskim Spacerownik po żydowskiej Warszawie.

Miejsce spotkań:

Centrum Edukacyjne IPN „Przystanek Historia”, ul. Marszałkowska 21/25

Koordynator projektu:

Sławomir Stępień, tel. (22) 860-70-50, slawomir.stepien@ipn.gov.pl

Liczba wejść: 2074, od Data publikacji 09.11.2017