Kalendarium

Okupacja czy okupacje? Ziemie polskie wcielone do Rzeszy w latach 1939–1945 - Warszawa, 13 grudnia 2017

Okupacja niemiecka ziem polskich postrzegana jest często przez pryzmat doświadczeń Generalnego Gubernatorstwa. Inne założenia polityki okupacyjnej i inne warunki życia codziennego na ziemiach wcielonych do Rzeszy (Okręgi Rzeszy Gdańsk-Prusy Zachodnie, Kraj Warty, rejencje katowicka i ciechanowska), choć znajdowały odzwierciedlenie w publikacjach naukowych, nie zawsze trafiały do świadomości historycznej.

Opublikowanie przez prof. Włodzimierza Jastrzębskiego pierwszej syntezy okupacji niemieckiej na ziemiach polskich wcielonych do Rzeszy (Okupacyjne losy ziem polskich wcielonych do III Rzeszy 1939–1945, Bydgoszcz: Wyższa Szkoła Gospodarki, 2017) jest okazją do dyskusji na ten temat. Tym bardziej interesującej, że również między poszczególnymi ziemiami wcielonymi do Rzeszy występowały różnice i każdy z gauleiterów odmiennie realizował politykę okupacyjną.
 
W dyskusji wezmą udział:

  • prof. Włodzimierz Jastrzębski (WSG w Bydgoszczy), autor książki Okupacyjne losy ziem polskich wcielonych do III Rzeszy 1939–1945
  • prof. Witold Stankowski (UJ, PWSZ w Oświęcimiu)
  • dr Tomasz Ceran (IPN Bydgoszcz)
  • dr Mirosław Sikora (IPN Katowice)
  • prowadzenie: dr Marcin Przegiętka (IPN Warszawa)

Dyskusja odbędzie się 13 grudnia 2017 r. o godzinie 17.00 w Warszawie - Dom Polonii, Sala Kolumnowa, ul. Krakowskie Przedmieście 64.

Liczba wejść: 2371, od Data publikacji 26.11.2017