Kalendarium

Dyskusja wokół publikacji Witolda Bagieńskiego „Wywiad cywilny Polski Ludowej w latach 1945–1961” – Warszawa, 8 lutego 2018

Instytut Pamięci Narodowej zaprasza na dyskusję wokół publikacji Witolda Bagieńskiego „Wywiad cywilny Polski Ludowej w latach 1945–1961", która odbędzie się 8 lutego (czwartek) o godzinie 17.30 w Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki „Przystanek Historia”, ul. Marszałkowska 21/25.

Udział wezmą:

  • dr Witold Bagieński – Archiwum IPN, autor
  • dr hab. Sławomir Cenckiewicz – dyrektor Wojskowego Biura Historycznego im. gen. broni Kazimierza Sosnkowskiego
  • prof. dr hab. Andrzej Paczkowski – Instytut Studiów Politycznych PAN
  • dr Władysław Bułhak – Instytut Pamięci Narodowej – prowadzenie  

Wywiad cywilny stanowił integralną część organów bezpieczeństwa Polski Ludowej i miał ściśle wytyczone pole działania. Głównym zadaniem jednostek UB i SB działających w kraju było kontrolowanie społeczeństwa i zwalczanie wroga wewnętrznego, czyli przeciwników władz komunistycznych. Rola wywiadu polegała na walce z wrogami zewnętrznymi i obserwowaniu sytuacji w środowiskach, które mogły podejmować próby wspierania krajowych przeciwników systemu. Jednostka ta realizowała też zadania, które służyły zmniejszeniu zapóźnienia gospodarczego względem krajów zachodnich. Priorytety te wynikały z oczekiwań decydentów partyjnych i były ściśle związane z polityką zagraniczną PRL. Z reguły tam, gdzie kończyło się pole działania dyplomacji i oficjalnych agend państwa, zaczynało się pole działania służby wywiadowczej. Niekiedy obszary dyplomacji i szpiegostwa silnie się ze sobą wiązały lub przenikały się wzajemnie.

W publikacji Witolda Bagieńskiego przedstawiono pierwszych 15 lat dziejów wywiadu cywilnego Polski Ludowej, opisane zostały: ewolucja jego struktury organizacyjnej, celów i obszarów działania, metody pracy, a także funkcjonariusze i ich agenci. Jest to pierwsze tak obszerne opracowanie dotyczące jednej z najważniejszych jednostek operacyjnych centrali bezpieki.

Liczba wejść: 1881, od Data publikacji 31.01.2018